Prof. Dr. M. Özgür ÖZYİĞİT

PATOLOJİ ANABİLİM DALI HAKKINDA          AKADEMİK KADRO          YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR          DUYURULAR


  


KİŞİSEL BİLGİLER         PROJELER          YAYINLAR


PROJELER :

1. Köpeklerde sticker’s sarcoma olgularında paramunite aktivatörü baypamun ile profilaksi ve tedavisi üzerine deneysel çalışmalar, U.Ü Araştırma Fonu, Proje No:1996/9, Yardımcı Araştırıcı, 1996.(Tamamlandı)

2. Et tipi tavuklardaki asites sendromunun oluşumunda matriks metalloproteinazların aktivitelerinin incelenmesi, U.Ü Araştırma Fonu Proje No: 2000/39, Yardımcı Araştırıcı, 2000. (Tamamlandı)

3. Tavuklarda ovaryum ve ovidukt tümörlerinin insidensi ve patolojisi, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Grubu (TUBİTAK), Proje No: VHAG-1415, Yardımcı Araştırıcı, 2000. (Tamamlandı)

4. İnfeksiyöz bronşitis virusunun traheal organ kültürlerinde immunperoksidaz tekniği ile hızlı identifikasyonu, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Grubu (TUBİTAK), Proje No: VHAG-1441, Yardımcı Araştırıcı, 2001. (Tamamlandı)

5. Kesime sevk edilen sığırlarda immunohistokimyasal yöntemle merkezi sinir sisteminde anormal prion protein tanımlanması. U.Ü Araştırma Fonu, Proje No: 2002/72, Yardımcı Araştırıcı, 2002. (Tamamlandı)

6 İnfeksiyöz bursal hastalığına karşı ‘’intermediate plus’’ aşıların immunosupresif özelliklerinin incelenmesi, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Grubu (TUBİTAK), Proje No: TOVAG- 106O412, Yardımcı Araştırıcı, 2008. (Tamamlandı)

7. Diyetteki yağ ve kolesterolün sistemik amiloid a amiloidozis oluşumu üzerine etkisi. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Grubu (TUBİTAK)- Proje No: TOVAG 105O204 Nolu Proje Yardımcı Araştırıcı, 2008. (Tamamlandı)

8. Sığırlarda Mycoplasma bovis pnömonilerinde histopatolojik,immunohistokimyasal ve bakteriyolojik bulgular Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAPB), Proje No: V 2008-12 Nolu Proje, Yardımcı Araştırıcı, 2009.

9. Et-tipi tavuklarda asites sendromununolusumunda vascular endothelial growth factor (VEGF)'ün rolünün invitro olarak incelenmesi Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Grubu (TUBİTAK), Proje No: TOVAG 108O458, Proje Yöneticisi, 2009. (Tamamlandı)

10. Süt sığırlarının digital ve interdigital dermatitislerinde matriks metalloproteinaz aktivitelerinin incelenmesi, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAPB) Proje No: V 2009-22, Yardımcı Araştırıcı, 2009. (Devam ediyor)

11. Sığır Dermal Fibroblastlarında Matriks Metalloproteinaz Aktivitelerinin Hipoksik Koşullarda İncelenmesi, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Grubu (TUBİTAK) Proje No: TOVAG 108O458 Nolu Proje, Yardımcı Araştırıcı, 2009. (Devam ediyor)

12. Güney Marmara Bölgesindeki Gökkuşağı Alabalığı (Onchorhynchus mykiss) İşletmelerinde Üretimde Sorun Olan Bakteriyel, Viral ve Paraziter Hastalıkların İncelenmesi Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAPB) Proje No: V 2009- 2011, Yardımcı Araştırıcı, 2009. (Tamamlandı)

13.Karaciğer laserasyonu yapılarak oluşturulan kontrolsüz hemoraji modelinde, CDP-kolin’in çeşitli resüstasyon yöntemleri ile birlikte kullanılmasının şok parametrelerine etkisi: Akciğer ve ince barsak bütünlüğünün araştırılması. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAPB) Proje No: V 2011-      , Yardımcı Araştırıcı, 2011. (Devam ediyor)

14. Kanda ve dokularda Mycobacterium bovis etkeninin moleküler ve sito-histopatolojik yöntemlerle gösterilmesi KUAP (V) 2012-45, Proje Yöneticisi,

15. Kanda ve dokularda Mycobacterium bovis etkeninin moleküler ve sito-histopatolojik yöntemlerle gösterilmesi TUBITAK, TOVAG  112O440, Proje Yöneticisi,

16. Broyler piliçlerde Saccharomyces cerevisiae’nın Tibiotarsus kemik özellikleri ve dayanıklılığına etkisi KUAP(V) – 2012-44, Yardımcı Araştırıcı

17. Sağlıklıve diyabetik sıçanlarda klorojenik asidin flap yaşayabilirliği üzerine etkisi, KUAP(T)-2012-37, Yardımcı Araştırıcı

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [811]