Doç. Dr. Esra KOCAKAYA BÜYÜKCANGAZ

MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI HAKKINDA          AKADEMİK KADRO          YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR          DUYURULAR


  


KİŞİSEL BİLGİLER         PROJELER          YAYINLAR


YAYINLAR :

Doktora Tezi :
Sığır ve koyun atıklarında Brucella cinsi mikroorganizmaların bakteriyolojik tanısı, Bursa, U.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2007.

 

MAKALELER :

1. KOCABIYIK AL, SÖNMEZ G, ÜLGEN M, ÖZAKIN C, KOCAKAYA E, ALASONYALILAR A:Abortion due to Streptococcus equi subspecies zooepidemicus in a mareTurkish Journal of  Veterinary and Animal Science, 29; 937-940, 2005.

2. BUYUKCANGAZ E., ŞEN A. The First Isolation of Brucella melitensis from Bovine Aborted Fetus in Turkey. Journal of Biological and Environmental Sciences. 1(3), 139-142, 2007.

3. A. LEVENT KOCABIYIK*, ESRA BÜYÜKCANGAZ, AHMET AKKOÇ, CÜNEYT ÖZAKIN3, İ.TACI CANGÜL . Disseminated Streptococcus equi subspecies zooepidemicus Infection in a Foal and Associated Mastitis in a Mare. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, Turk.J.Vet.Anim.Sci., 32, 6487-490, 2008.

4. ICA T., AYDIN F., ERDENLIG S., GULER L., BÜYÜKCANGAZ E. Detection of the new subgroup 3b of Brucella abortus biovar 3 in Turkey. Veterinary Record, 163, 659-661, 2008.

5. BUYUKCANGAZ E., ŞEN A. Isolation and Biotyping of Brucella melitensisfrom Sheep and Goat Aborted Fetuses in Northwestern Turkey. Turkish Journal of  Veterinary and Animal Science- 33(4), 311-316, 2009.

6. ŞEN A., BÜYÜKCANGAZ E., ÇARLI K.T., KAHYA S.; Brucella detection by genus spesific PCR kit from cattle and sheep abortions. Zoonosis and Public Health. (Değerlendirme aşamasında)

 

Ulusal Kongrelerde Yayınlanan Sözlü ve Poster Bildiri

7. BÜYÜKCANGAZ E., ŞEN A. ; Isolation and Identification of Brucella spp. from Sheep and Goat Abortions in Bursa and Province, VIIth Veterinary  Microbiology Congress  (Wıth International Guest Speakers) 26-28 September 2006, Poster Presentation.

8. BÜYÜKCANGAZ E., ŞEN A VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji
Kongresi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van. (Uluslar arası Katılımlı) 07-09 Ekim 2008. Koyun ve sığır atıklarında Brucella spp.'nin moleküler ve Bakteriyolojik tanısı. (Sözlü Tebliğ)

9. ŞEN A, BÜYÜKCANGAZ E. VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi,Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van (Uluslar arası Katılımlı) 07-09 Ekim Marmara Bölgesi'nde Atık Yapan Büyük ve Küçük Ruminantlarda Brucella spp.'nin Prevalansı, (Poster Tebliğ).

10. Tuba İÇA, Fuat AYDIN, Sevil ERDENLIG, Leyla GÜLER, Esra BÜYÜKCANGAZ Detection of the New Subgroup 3b of Brucella abortus Biovar 3 in Turkey by Enhanced AMOS-ERY PCR. XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, 5-9 August 2008, İstanbul (Poster tebliğ)

11. KAHRAMAN M.M., ÇETİN C., ALASONYALILAR A., BÜYÜKCANGAZ E., SINIRTAŞ M., YILMAZ R. Nekrotik Ülseratif Dermatitis ile Ölümlerin Görüldüğü bir Kurbağa (Rana spp.) Kolonisinda Patolojik ve Mikrobiyolojik İncelemeler. IV. Ulusal Veteriner Patooji Kongresi. 29 Ekim-2 Kasım 2008, Kemer Antalya.(Poster tebliğ)

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [1.066]