Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Prof. Dr. Ayşin ŞEN


MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI HAKKINDA          AKADEMİK KADRO          YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR          DUYURULAR


  


KİŞİSEL BİLGİLER         PROJELER          YAYINLAR


KİŞİSEL BİLGİLER  :

Doğum Yeri      :  Bursa
Doğum Tarihi   :   23.03.1964
Yabancı Dil      :   İngilizce

 

KAZANILAN AKADEMİK DERECELER  :

2002/Mayıs – Prof. Dr. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa Türkiye


1996/Ekim – 2002/Mayıs Doç. Dr. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa Türkiye


1994/Nisan – 1996/Ekim Yard. Doç. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa Türkiye


1986/Temmuz –1991/Temmuz Doktora, Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa Türkiye


1981 – 1986 Lisans, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Bursa Türkiye
 

 

İDARİ GÖREVLER:

2000-2008 Dekan Yardımcılığı                                        
2003-2006 Anabilim Dalı Başkanlığı                               
2005-2008 Fakülte Akreditasyon Kurulu Başkanlığı

 

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER  :

Yönetiminde Tamamlanan Doktora Tezleri;

*Dr. Sevil ERDENLİĞ - Koyun atıklarından brucella cinsi mikroorganizmaların izolasyonu ve biyotiplendirilmesi1999

*Dr. Fulya Taşangil AYDIN- Koyun ve kuzuların bronchopneumonie’lerindeHaemophillus cinsi mikroorganizmaların bakteriyolojik tanısı1999

*Dr. Yavuz ÇOKAL-Tavuk ve hindilerin Turkey Rhinotracheittis Virus (TRTV) infeksiyonu üzerinde serolojik ve mikrobiyolojik incelemeler2001

*Dr. Esra BÜYÜKCANGAZ- Sığır ve Koyun Atıklarında Brucella cinsi Mikroorganizmaların Bakteriyolojik Tanısı 2007

*Dr. Senem HACIÖMEROĞLU- Konjuktival Yolla Uygulanan Azaltılmış (Reduced) Doz Brucella Rev 1 Aşı Etkinliğinin İncelenmesi 2008

 

VERDİĞİ DERSLER 

Lisans:

İmmunoloji Seroloji

Klinik Laboratuvar Tanı I (Ortak ders)

Klinik Laboratuvar Tanı II (Ortak ders)

 

Lisansüstü:

Temel İmmunoloji ve Serolojik Teşhis Metodları

İmmun Sistem Hücreleri, Hücreler arası işbirliği ve İmmun Tepki

Mukozal İmmunite

Neonatal İmunoloji

Kanatlı İmmun Sistem Yapı ve Fonksiyonları

İnfeksiyöz Etkenlere Karşı Bağışıklık

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ  :

Tel: (+90 224) 294 12 92

Fax: (+90 224) 2940856

e-mail: aysins@uludag.edu.tr

Adres: U.Ü. Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Görükle Kampüsü 16059 Bursa

 

 

Adres : Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi 16059 Görükle Kampüsü-BURSA