Yard. Doç. Dr. Tuncay İLHAN

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI HAKKINDA         AKADEMİK KADRO          YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR          DUYURULARKİŞİSEL BİLGİLER         PROJELER          YAYINLAR


YAYINLAR :

 

Doktora Tezi : 

Postnatal Gelişme Dönemlerinde Capsaicinli Yemle Beslenen Fare Testislerinde Ghrelinin İmmunohistokimyasal Ekspresyonu. Bursa, U. Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2009.

 

ULUSLAR ARASI MAKALELER

  1.       Zık B., Özgüden C., Tütüncü Ş., İlhan T.: Expression of vanilloid receptor-1 in the duodenum of the capsaicin treated rat. Bull. Vet. Inst. Pulawy 51, 149–153, 2007.
  2.       Erdost H., Özfiliz N., Özgüden C., Güneş N., Önen Ş., İlhan T., Özer A.: Expression of a Capsaicin Receptor (VR1) in the Testes of Mice After an Application of Capsaicin. Bull. Vet. Inst. Pulawy, 51, 649–653, 2007.
  3.       Erdost H., Özgüden Akkoç C.G., Özfiliz N., Önen Ş., İlhan T.: The histological investigation in the testes of mice after an application of capsaicin, Veterinarski Archive, 79(5),509-516, 2009.
  4.       İlhan T., Erdost H. GhrelinUludağ Univ. J. Fac. Vet. Med., 28, 67-74, 2009. (Derleme)
  5.       Zık B., Özgüden Akkoç C.G., Tütüncü Ş., İlhan T., Yılmaztepe A.O., Özenci Ç.Ç.: Effects of low dose capsaicin (CAP) on ovarian follicle development in prepubertal rat. Revue de Médecine Vétérinaire, 6,161(6), 288-294, 2010.
  6.       Özgüden-Akkoç, C.G; Erdost H., İlhan T., Günes, N. The effects of systemic administration of amylin on the pancreas of laying hens , Avian Biology Research, (4),    1-5(5), 2011.
  7.       García-Galiano D, Pineda R, Ilhan T, Castellano JM, Ruiz-Pino F, Sánchez-Garrido MA, Vazquez MJ, Sangiao-Alvarellos S, Romero-Ruiz A, Pinilla L, Diéguez C, Gaytán F, Tena-Sempere M. Cellular Distribution, Regulated Expression, and Functional Role of the Anorexigenic Peptide, NUCB2/Nesfatin-1, in the Testis. Endocrinology, doi: 10.1210/en.2011-2032, 2012.
  8.       İlhan T., Erdost HExpression and distribution of ghrelin in mouse testes during postnatal development periods. Revue de Medicine Veterinaire, (7): 323-327, 2012.
  9.       İlhan T., Erdost H. Effects of capsaicin on testis ghrelin expression in mice. Biotechnic & Histochemistry  DOI:10.3109/10520295.2012.724083 Early Online: 1–9, 2012.

 

KONGRE FAALİYETLERİ

1. H. Erdost, N. Özfiliz, A. Özer, N. Güneş, C. Özgüden, Ş. Önen, T. İlhan: Capsaisin Uygulanan Fare Testislerinde Capsaisin Reseptörünün(VR1) Ekspresyonu, VIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Malatya, 27-30 Haziran 2006 (Poster)


2. B. Zık, T. İlhan, C. Özgüden, Ş. Tütüncü, A. Yağcı. Capsaicin Uygulanan Ratların Duodenumunda Vanilloid Reseptör Ekspresyonu, VIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Malatya, 27-30 Haziran 2006 (Poster)


3. B. Zık, A. Yağcı, , C. Özgüden, Ş. Tütüncü, T. İlhan, K. Altunbaş. Horozlarda Üropigi Bezinde IGF-I Reseptörünün İmmunohistokimyasal Yerleşimi, VIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Malatya, 27-30 Haziran 2006 (Poster)


4. B. Zık, C.G. Özgüden Akkoç, Ş. Tütüncü, T. İlhan, A.O. Yılmaztepe, Ç.Ç. Özenci. Prepubertal Ratlarda Düşük Doz Capsaicinin Folikül Gelişimi Üzerine Etkisi, IX. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Adana, 20-23 Mayıs 2008 (Poster)


5. İlhan T., Erdost H.: Gelişme Döneminde Fare Testisinde Ghrelinin Ekspresyonu. IX. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Adana, 20-23 Mayıs 2008 (Sözlü Sunu).


6. İlhan T., Erdost H., Özer A. Postnatal Gelişme Dönemlerinde Capsaicin Uygulanan Fare Testislerinde Ghrelin’in İmmunohistokimyasal Ekspresyonu, 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 22-25 Haziran 2009, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. (Poster)


7. Erdost H, C.G. Özgüden Akkoç, İlhan T., Tütüncü Ş., Güneş N. Yumurtacı tavukların pankreasında amylin’in immunohistokimyasal lokalizasyonu. 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 22-25 Haziran 2009, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. (Poster)


8. D. García-Galiano, R. Pineda, T. Ilhan, J. M. Castellano, F. Ruiz-Pino, M. A. Sánchez-Garrido, M. J. Vazquez, S. Sangiao-Alvarellos, A. Romero-Ruiz, L. Pinilla, C. Diéguez, F. Gaytán, M. Tena-Sempere . NUCB2/Nesfatin-1’in Testis Dokusunda Hücresel Dağılımı ve Ekspresyonu. 11. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 16-19 Mayıs, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. (Poster)


9. Erdost H., İlhan T. Capsaicinli Diyetin Midedeki Ghrelin Pozitif Hücrelere Etkisi. 11. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 16-19 Mayıs, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. (Poster)


10. Özgüden-Akkoç C.G., Arıcan İ., İlhan T., Süzer B: Merinos Irkı Koyunların (Ovis aries) Sinus İnterdigitalis’inin Histolojik Yapısı ve Östrojen Reseptörünün İmmunohistokimyasal Lokalizasyonu. XI. Ulusal Histoloji Embriyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Denizli, 16-19 Mayıs 2012. (Poster)


11. Özfiliz N., Erdost H., Zık B., İlhan T. Et ve Et Mamüllerinde Histolojik Analiz. Uludağ Üniversitesi I. Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, Bursa, 15-16 Kasım 2011. (Poster)


12. Özfiliz N., Erdost H., Zık B., Özgüden C.G., İlhan T., Peker S., İnce E., Salça N. Yediğimiz Gerçekten Bildiğimiz Et mi? Uludağ Üniversitesi II. Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, Bursa, 13-15 Kasım 2012. (Poster).

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [864]