Yard. Doç. Dr. Tuncay İLHAN

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI HAKKINDA         AKADEMİK KADRO          YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR          DUYURULARKİŞİSEL BİLGİLER         PROJELER          YAYINLAR


PROJELER  :

  1.       Erdost H., Özer A., Özfiliz N., Özgüden C., Önen Ş., İlhan T. Gelişme Süreci İçinde Capsaicin Uygulanan Fare Testislerinde Vanilloid Reseptör 1 (VR 1) ve Substans-P (SP). Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu , Proje No: V-2003/82. (Yardımcı araştırmacı)
  2.       Tena-Sempere M., Pinilla L., Gaytán F., García-Galiano D., Vazquez M.J., Pineda R., Castellano J.M., Ruiz-Pino F., Sánchez-Garrido M.A., Sangiao-Alvarellos S., Romero-Ruiz A.,  Diéguez C., Ilhan T. Expression of the neuropeptides kisspeptin, nesfatin-1, neuromedin-S and prokineticin-2 in the rat testis:Characterization by immunohistochemical and molecular analyses. European Union research contract DEER FP7-ENV-2007-1, 2007. (Yardımcı araştırmacı)
  3.       Zık B., Ulukaya E., Yılmaztepe A., Özgüden C., Tütüncü Ş., İlhan T. Sıçanların Ovaryum Follikül Gelişimi  Üzerine  Capsaicinin Etkisi. TÜBİTAK TOVAG , 104O372 , 2008. (Yardımcı araştırmacı)
  4.       Erdost H , Güneş N., İlhan T : Capsaicinli Rasyonla Beslenen Fare Testislerinde Ghrelin’in İmmunohistokimyasal Değerlendirilmesi (Tübitak1080578 -Eylül 2008-2009). (Yardımcı araştırmacı)
  5.       Polat Ü., Orman A., Yeşilbağ D., Erdost H., İlhan T., Belenli D. Tavuklarda glukosinolat ve hidroliz ürünlerinin enerji dengeleri ve performans parametreleri üzerine etkileri (BAP2011). (Yardımcı araştırmacı)
  6.        Günay A., Günay Ü., Güneş N., Büyükcangaz E.,  Erdost H., İlhan T. Mastitisli ineklerde, sütte ve kanda laktoferrin ve laktoperoxidase ve diğer bazı antimikrobiyal protein ve enzimlerin antioksidativ bağlantılı aktiviteleri ile somatik hücre sayıları arasındaki ilişkinin saptanması. (BAP 2012). (Yardımcı araştırmacı)
  7.       Erdost H,  İlhan T., Pancaroğlu G. Farklı Dozlardaki Gonadotropinlerin Fare Ovaryumu Üzerindeki Etkisinin Histolojik Düzeyde İncelenmesi HDP(V)-2012/37. (Yardımcı araştırmacı)
  8.       Tütüncü Ş., Özfiliz N., İlhan T. Farklı Gelişme Süresince Capsaicin Uygulanan Ratların Ovaryumlarında Ghrelin’in  İmmunohistokimyasal Ekspresyonu.Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1901) Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı  Projesi, 2012. (Yardımcı araştırmacı)

 

Ödüller:

1. B. ZIK, A. YAĞCI, , C. ÖZGÜDEN, Ş. TÜTÜNCÜ, T. İLHAN, K. ALTUNBAŞ: Horozlarda Üropigi Bezinde IGF-I Reseptörünün İmmunohistokimyasal Yerleşimi, VIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Malatya, 27-30 Haziran 2006 (Poster)-III.’lük ödülü.

2. N. ÖZFİLİZ, H. ERDOST, B. ZIK, C.G. ÖZGÜDEN-AKKOÇ, T. İLHAN, S.PEKER, E.İNCE, N. SALÇA: Yediğimiz Et Gerçekten bildiğimiz Et Mi? Uludağ Üniversitesi II.Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, Bursa, 13-15 kasım 2012. (Poster)-III.’lük ödülü.

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [961]