Yönetmelik Değişikliği

Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği'nde değişiklik yapılarak Üniversitemiz web sayfasında yayımlanmıştır. Yönetmeliğin 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılından itibaren yürürlüğe girmiş olması nedeniyle, ders kayıtları ile ilgili olan bazı maddeler aşağıda belirtildiği şekilde uygulanacaktır. Bu nedenle öğrencilerin söz konusu Yönetmeliği okumaları bilgilenmeleri açısından yararlı olacaktır. Güz yarıyılı sonunda GANO oluşmadığından GANO'su 1,80'nin altında olan 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler bahar yarıyılında bulundukları dönemin derslerine kayıt yaptırabileceklerdir. Ancak Bahar yarıyılı sonunda GANO'su 1,80'nin altında olan öğrenciler 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren yeni ders alamayacak, sadece başarısız oldukları dersleri tekrar edeceklerdir. GANO’su 1.99 ve altında olan 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı ve öncesi kayıtlı öğrenciler ise öncelikle başarısız oldukları derslere kayıt yaptırabilecek, üst sınıftan ders alamayacaklardır. Önlisans öğrencilerinde üst yarıyıl olmadığından, varsa öncelikle başarısız oldukları derslere kayıt yaptırdıktan sonra bulundukları dönemin derslerine kayıt yaptırabileceklerdir.

(1) Ders alma işlemi, öğrenci otomasyon sisteminden, öğrenci tarafından yapılır.
(2) Önceki yarıyıllardaki/yıllardaki zorunlu dersleri tekrarlama veya ilk defa alma durumunda olan öğrenci; öncelikle bu derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Çakışma nedeniyle ders kaydı yapamayan öğrencinin, çakışmayan en alttaki dönem derslerinden başlamak şartı ile en fazla bir üst yarıyıldaki/yıldaki derslere kayıt yaptırmasına izin verilir. Öğrencilere, ilgili birimin Fakülte/Bölüm/Program Kurulları tarafından denkliği kabul edilen dersleri, Üniversitenin diğer bölümlerinden almalarına izin verilir. Ancak lisans öğrencileri önlisans programlarından, önlisans öğrencileri lisans programlarından ders alamaz. Üst yarıyıl/yıldan ders alma üçüncü yarıyıldan/ikinci yıldan itibaren başlar. Ders muafiyeti uygun görülen öğrenciye, muaf olduğu AKTS kredi yükü kadar, bir üst yarıyıldan/yıldan ders almasına izin verilir. Buna göre; GANO’su 1.80’in altında olan öğrenci yeni ders alamaz sadece başarısız olduğu dersler ile koşullu geçtiği dersleri (DD, DC) alabilir. (1,80 kuralı yukarıda da belirtildiği gibi 2017-2018 Güz yarıyılından itibaren uygulanacaktır).Öğrencilerden;

a) GANO’su 0.00-1.99 arası olanlara, 30 AKTS, (2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı ve öncesi kayıtlı lisans öğrencileri üst yarıyıldan ders alamazlar)
b) GANO’su 2.00-2.49 arası olanlara, 36 AKTS,
c) GANO’su 2.50-2.99 arası olanlara, 40 AKTS,
ç) GANO’su 3.00 ve üzerinde olanlara, 50 AKTS kredi yükü kadar ders almasına izin verilir.

(3) Eğitim-öğretim programlarından kaldırılan derslerden başarısız olanlar ile bu dersleri döneminde alamayan öğrenciler, yerine konulan eşdeğer derslerden sorumlu               olurlar.
(4) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihlerde kapanan seçmeli derslerini iptal ederek, açık bulunan seçmeli veya zorunlu derslere kayıt yaptırabilir.
(5) Dönemsel seçmeli ders sayısından fazla sayıda seçmeli ders alınması durumunda; alınan dersler arasından en yüksek nota sahip olan derslerin dönemsel seçmeli ders       sayısı kadarı GANO hesabına katılır.
(6) Öğrenciler süresinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremezler.
(7) Kuramsal ve uygulama kredisi olmayan ders ve stajlar genel akademik not ortalamasına katılmaz.

 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [27-Oca-2017]

Duyuru Görüntüleme : [629]