Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Mevzuat

KANUNLAR

-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

-4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

 

YÖNETMELİKLER

-İhale Uygulama Yönetmelikleri

-Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği

-Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

-Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

-Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

-Danışmanlık Hizmet Alımı Uygulama Yönetmeliği

-Muayene ve Kabul Yönetmelikleri

-Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği

-Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik

-Hizmet Alımı Muayene ve Kabul Yönetmeliği

-Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği

-İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

-Kamu İhale Genel Tebliği

-Kamu İhale Tebliği (Tebliği No:2015/1)

-İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliği

Tıp Fakültesi/SUAM İhale Birimi : 0 (224) 295 41 98 | 0 (224) 295 41 74
Fax: 0 (224) 295 41 99

Tıp Fakültesi/SUAM Doğrudan Temin Birimi : 0 (224) 295 41 76 - 77 - 78
Fax: 0 (224) 295 41 96 - 97