Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

( 22-F) Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı'na 21 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı

Proje No:2019/34

Satın Alınacak Mal / Hizmet :Çocuk Kardiyoloji Bilim DalıTıbbi Malzemeleri

Satın Alma Usulü : Doğrudan Temin ( 22F)

Satın Alma Tarihi:20/11/2018  Saati:09:45

Satın Almanın Yapılacağı Yer : U. Ü. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Tıp Satın Alma İhale Komisyon Başkanlığı Odası

İletişim : 224 295 41 98 - 224 295 41 74  Faks:224 295 41 99

1-Teknik Şartnameler

2-İdari Şatname Sözleşme T.M. Örneği

Tıp Fakültesi/SUAM İhale Birimi : 0 (224) 295 41 98 | 0 (224) 295 41 74
Fax: 0 (224) 295 41 99

Tıp Fakültesi/SUAM Doğrudan Temin Birimi : 0 (224) 295 41 76 - 77 - 78
Fax: 0 (224) 295 41 96 - 97