Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

(22-F) Hastane'ye 44 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı

Proje No:2018/54

Satın Alınacak Mal / Hizmet : Hastane 44 Kalem Tıbbi Malzemeleri

Satın Alma Usulü : Doğrudan Temin ( 22F)

Satın Alma Tarihi:23/02/2018  Saati:09:30

Satın Almanın Yapılacağı Yer : U. Ü. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Tıp Satın Alma İhale Komisyon Başkanlığı Odası

İletişim : 224 295 41 98 - 224 295 41 74  Faks:224 295 41 99

1-İdari Şartname Sözleşme T.M. Örneği

1-Teknik Şartname

Tıp Fakültesi/SUAM İhale Birimi : 0 (224) 295 41 98 | 0 (224) 295 41 74
Fax: 0 (224) 295 41 99

Tıp Fakültesi/SUAM Doğrudan Temin Birimi : 0 (224) 295 41 76 - 77 - 78
Fax: 0 (224) 295 41 96 - 97