Amacımız

Merkezimiz, Uludağ Üniversitesinin örgün ön lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında verilecek sürekli eğitim programlarını düzenlemek ve bu yolla  Üniversitemizin kamu, özel sektör ve uluslararası  kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek, ülke kalkınmasına hizmet vermek,  çeşitli kurumlar tarafından yetkilendirilen sınavları gerçekleştirmek,  yüksek hizmet kalitesiyle, yerli-yabancı, gerçek ve tüzel kişi ve kurumlara araştırma ve danışmanlık desteği vermek,   ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri çalışmalar düzenlemek, seçilen konularda uluslararası bir test merkezi olmak, üzere kurulmuştur. Bu amaçlar kapsamında, tüm çalışmalarında Uludağ Üniversitesinin kalite ve standartlarını korur. Kamu, özel sektör ve Uluslararası kuruluş ve kişilere, ihtiyaç duydukları alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenleyen USEM aynı zamanda bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar ve bu alanda üniversite olanaklarının tanıtımını yapar.

Misyon :Yaşam boyu eğitim, kişinin kendini geliştirmesi herkesin hakkıdır. Üniversitemiz akademisyenlerinin ve bağımsız uzmanların bilgi birikiminden faydalanarak toplumun gereksinim duyacağı her konuda, en yüksek düzeyde eğitim olanakları sağlamak ve yaşam kalitesini yükseltmektir.

Vizyon:Bilgi toplumuna geçiş sürecinde; eğitim alanlarının çeşitliliği ve yüksek hizmet kalitesiyle, yerli-yabancı, gerçek ve tüzel kişi ve kurumlara yaşam boyu eğitim, araştırma ve danışmanlık desteği veren alanında lider ve takip edilen bir Sürekli Eğitim Merkezi olmaktır.

Bu amaçla kamu-özel sektör ile uluslararası gerçek ve tüzel kişilere;

Temel Değerlerimiz

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:29]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

İçerik Görüntüleme : [1.769]