Şirket Sürdürülebilirliğiİ İçin Fon Ve Nakit Akış Analizleri

Hedef Kitle

 Muhasebe –finansman departmanı yöneticileri ve elemanları

Eğitimin Konu Başlıkları

  • Şirketin sürdürülebilirliği ve Otofinansman
  • Fon Akım Tablosunun Hazırlanması ve Yorumu                

-      Fon Kaynakları

-      Fon Kullanımları             

  • Nakit Akış Tablosunun Hazırlanması ve Yorumu                 

-      Tekdüzen Muhasebe Sistemine Göre Nakit Akış Tablosunun Hazırlanması

-      Türkiye Muhasebe Standartlarına göre Nakit Akış Tablosunun Hazırlanması           

·        Uygulamalar

Eğitimin Kazanımları

Şirketin sürdürülebilirliği için fon ve nakit akışlarının analizi önem taşımaktadır. Yöneticiler tarafından işletme kararlarının alınmasında kullanılması gereken bilgi kaynaklarını oluşturan fon akış ve nakit akış tablolarının Tekdüzen Muhasebe Sistemine ve Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanması muhasebe departmanının görevidir. Bu tablolar işletmenin fon yaratma ve  otofinansman gücünü, mali yapının güçlü olup olmadığını ve likiditenin yeterli olup olmadığını gösterdiğinden, tabloların hazırlanması kadar yorumu da önem taşımaktadır. Temel muhasebe bilgilerine sahip olan kişiler tarafından fon akış ve nakit akış tablolarının hazırlanması  ve yorumundaki özelliklerin uygulamalar üzerinde vurgulanması amaçlanmaktadır.

 

 

Önerilen Katılımcı Sayısı

(En az 15)

20

Toplam Eğitim Süresi(saat)

 6 Saat ( 1 gün )

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [391]