Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği

Hedef Kitle

 Ülkemizdeki tüm akademisyenler ve araştırmacılar

Eğitimin İçeriği

Canlılar üzerinde yapılan çalışmalarda etik değerlerinin gözetilmesi gerekliliği, klinik araştırmaların ve hayvan deneylerinin sayıca artışına da paralel olarak, ülkemizde ve dünyada giderek daha fazla önemsenen bir konu haline gelmektedir. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Nazi deneyleri ve hayvan hakları hareketinin gelişmesiyle birlikte, Nüremberg Kodu ve Birleşmiş Milletler Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi gibi hemen tüm dünya ülkelerince kabul edilerek yerel yasal düzenlemelerin hazırlanmasında kılavuz alınan ortak metinler oluşturulmuştur. Ayrıca, araştırmacıların araştırma etiği konusunda özel bir eğitim alması, pek çok ülke tarafından canlılar üzerinde araştırma yürütebilmek için yasal bir zorunluluk olarak benimsenmektedir. Araştırmacıların konuyla ilgili yükümlülükleri, Dünya Tabipler Birliği Helsinki Bildirgesi, ICH Good Clinical Practice, Avrupa Konseyi’nin 2010/63 sayılı Bilimsel Araştırmalarda Kullanılan Hayvanların Korunması Direktifi gibi temel uluslararası düzenlemelerle sıkı biçimde denetim altına alınmaktadır.

 

Buna karşılık, ülkemiz özelinde araştırma etiği konusunda eğitim gereksinimini saptayan çalışmalarda özetle; araştırma ve yayın etiği ihlallerinin azımsanmayacak düzeyde olduğu saptanmış ve bu konuda eğitim ve düzenlemelerin gerekliliği vurgulanmıştır. Bu anlamda ülkemizde, sağlık alanında bilimsel araştırma yürütecek araştırmacıların ve araştırma önerilerinin belli değerler açısından uygunluğunu denetleyecek etik kurulu üyelerinin araştırma ve yayın etiği konusunda eğitim almaları, önemli bir gereksinim olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Önerilen eğitim bu gereksinime karşılık gelecek biçimde yapılandırılmaktadır.

Eğitimin Konu Başlıkları

  • Temel kavramlar ve yaklaşımlar
  • Değerlerin gelişimi
  • Katılımcıların hakları
  • Hayvan deneylerinde korunması gereken değerler
  • Araştırmacının yükümlülükleri
  • Ulusal ve uluslararası düzenlemeler
  • Etik kurulları ve başvuru
  • Yayın etiği: Kurallar ve ihlaller

 

(Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimlik Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr. Türel Özkul ile birlikte)

 

Önerilen Katılımcı Sayısı

30 kişi

Toplam Eğitim Süresi(saat)

 8 Saat (1 gün)

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [420]