Veteriner Hekimliğinde Mesleki Etik ve Deontoloji

 

Hedef Kitle

Veteriner Hekimler

Eğitimin İçeriği

Son yıllarda yapılan araştırmalarda, sahadaki veteriner hekimler, meslek etiği ve deontolojisi gibi konulara eğitim sistemi içerisinde daha fazla yer verilmesi konusunu sık sık vurgulamaktadır. Plansız açılan veteriner fakülteleri sonrasında artan veteriner hekim sayısı ile birlikte seyreden meslek içi rekabet sorunları bu konulara olan talebin temelini oluşturmakla beraber; veteriner hekimliği vizyonuna yön veren zoonoz hastalıklar, gıda hijyeni, halk sağlığı konuları, hayvan refahı  ve hakları, arkadaş hayvan kavramları, bilimsel amaçlı hayvan kullanımı vb. konularla ilgili veteriner hekimlerin karşı karşıya kaldıkları ikilemler de etik ve deontoloji kavramlarına ilişkin ihtiyacı pekiştirmiştir.

Ders içeriğinde öncelikle etik ve deontoloji tanımları verilerek bu kavramların benzer ve farklı yönlerinin örnekler aracılığı ile kursiyere aktarılması hedeflenmektedir. Veteriner hekimliği uygulamalarında yaşanan vizyonel değişiklikler: koruyucu hekimlik, feminizasyon, arkadaş hayvan kavramı, bilimsel amaçlı hayvan kullanımı, ilaç satış yetkisi vb. kavramların veteriner hekimliği etiğine ilişkin yansımalarının verilmesinin ardından deontoloji yönetmeliği irdelenecektir. Yönetmelikte yer alan: hasta- hasta sahibi ve halkla ilişkiler, meslektaşlar ve ilgili meslekler ile ilişkiler, muayene-hane, poliklinik, klinik, hastane ve laboratuvar açılması ve işletilmesine ilişkin kurallar örneklerle kursiyere aktarılacaktır. Etik karar alma süreçlerine yön verecek Yaşama Saygı, Yararlılık, Zarar Vermeme, Adalet ve Özerklik gibi temel etik ilkelerin verilmesinin ardından etik karar alma süreci ayrıntılandırılacak ve kursiyerin konuları bütünsel olarak değerlendirebilmesi için dersler örnek vakalarla aktarılacaktır. 
 

Eğitimin Konu Başlıkları

Mesleki Etik ve Deontoloji Dersinin Amacı

 

Deontoloji (Kavram ve Yaklaşımlar)

Veteriner Hekimliği Deontoloji Yönetmeliği

Etik (Kavram ve Yaklaşımlar)

Temel Etik İlkeler

Veteriner Hekimliği Etiği

Veteriner Hekimliğinde Değişen Vizyonlar

 

Veteriner Hekimlik Meslek Etiği Kuralları

Veteriner Hekimliği Uygulamalarında Ortaya Çıkan Etik Problemler Ve Çözüm Önerileri

Etik Karar Verme Süreci 

Vaka Analizi

 

Önerilen Katılımcı Sayısı

40

Toplam Eğitim Süresi(saat)

 12 saat (2 gün)

 

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [1.894]