Çoklu Ortam Tasarımı

Hedef Kitle

 

Tasarımcılar, Eğitmenler, Öğretim Üyeleri, Okul Yöneticileri

 

Eğitimin İçeriği

Bu ders kapsamında, eğitim ortamları için yazılımların tasarlanmasında, geliştirilmesinde ve değerlendirilmesinde kullanılan temel kavram ve ilkeleri öğretmek, eğitim yazılımlarını geliştirme ve değerlendirme becerilerini kazandırmak hedeflenmekte; öğrencilerin çoklu ortam materyalleri kullanarak ve güncel yazılımlarla çalışarak bu becerileri pekiştirmeleri amaçlanmaktadır.

 

Eğitimin Konu Başlıkları

1.              Bilgisayar Destekli Eğitim Kavramını açıklar.

2.              Bilgisayar Destekli Eğitim Tasarımının Tarihsel Gelişimini açıklar.

3.              Eğitim Yazılımı İhtiyaçlarının Saptanmasında Başvurulan Yöntemleri tanır.

4.              Bilgisayarla Öğretim Programı (BÖP) Geliştirme Basamaklarını bilir ve açıklar.

5.              PC Ortamında Kullanılan Yazarlık Sistemlerinin tanıtır.

6.              Ders Yazılımı Hazırlama Aşamalarını bilir ve yazılımlara göre planlar.

7.              Bilgisayarla Öğretimde Programlama Sistemleri Ve Destekleyici Materyalleri tanır.

8.              Ekran Tasarımı İlkelerini hatırlar.

9.              Senaryoların Ve Olayların Amacını, Önemini Ve İşlerliğini bilir.

10.          Kullanılacak Resim, Ses, Film vb. Malzemelerin Düzenlenmesi için kullanılan yazılımları hatırlar ve kullanır.

11.          Yazılımda Canlandırma Ve Hareketleri kullanır.

12.          Yazılımlara Resim, Film, Animasyon Vb. Bileşenlerin ekler.

13.          Ses ve Gerçek Zamanlı Filmlerin ekler.

14.          Kullanıcı Etkileşimi, Geri Bildirim Teknikleri, Çoklu Ortam Yazılımlarında Kullanıcı Dolaşımı (navigasyon), Ekran Tasarımı ve Düzenlemesi yapar.

15.          BÖP Ortamında Test Tasarımı Bilgisine Sahiptir Ve Test Geliştirir.

16.          Gerekli Yazılım Programları Kullanarak Eğitim Yazılımı Hazırlar.

17.          Çoklu Ortam Yazılımlarının Paketler ve yayınlar.

18.      Kaliteli Yazılım Kavramını Bilir Ve Açıklar.

19.      Kaliteli Yazılım Geliştirme Basamaklarını Bilir Ve Açıklar.

20.      Çoklu Ortam Uygulamaları Hazırlanması Ve Çoklu Ortam Uygulamalarının Değerlendirilmesi için Amaç ve Yöntemleri bilir.

21.      Sürece Yönelik Değerlendirmenin Amaç Ve Önemini Bilir ve açıklar.

22.      Sonuca Yönelik Değerlendirmenin Amaç Ve Önemini Bilir Ve Açıklar.

23.      Değerlendirmenin Nasıl Yapılacağını Bilir Ve Açıklar.


 

Önerilen Katılımcı Sayısı

10

Toplam Eğitim Süresi(saat)

 

 

15 saat :5 saat x 3 hafta

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [376]