Türkçe Yetkinlik Sınavı

TÜRKÇE YETKİNLİK SINAVI - Online Turkish Proficiency Exam

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Sınav Tarihi: Merkezimizde her hafta çarşamba günleri sınav yalpılmaktadır. Fakat yeterli sayıya ulaşılamadığı takdirde sınav bir sonraki hafta çarşamba gününe ertelenebilmektedir.

SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLAR İÇİN; 

Türkçe Yetkinlik Sınavı ücretli bir sınavdır. Sınav ücret, 50 €, 60 $ veya 400 ₺'dir.
Türkçe Yetkinlik Sınavı  çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. 

         "Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye" hesaplarından birine
         “Türkçe Yetkinlik Sınavı Ücreti” açıklamasıyla 50 €, 60 $ veya 400 ₺ yatırılacaktır. 

          Halkbank Uludağ Üniversitesi Şubesi  

             ($) IBAN NO: TR76 0001 2001 3290 0058 1000 33 

             (€) IBAN NO: TR49 0001 2001 3290 0058 1000 34

             (₺) IBAN NO: TR04 0001 2001 3290 0006 0001 07 ₺

             SWIFT : TRHBTR2AXXX

 

        ONLINE ÖDEME https://ulutomer.uludag.edu.tr

 

 

Türkçe Yetkinlik Sınavı, Türkçe dil seviyesini belgelendirmek isteyenlere uygulanan bir sınavdır.
Türkçe Yetkinlik Sınavı, "Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi"nde belirtilen A1, A2, B1, B2, C1 seviyelerindeki dil becerilerini ölçmek amacıyla uygulanır. 

Türkçe Yetkinlik Sınavına katılanlar okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerinden ayrı ayrı değerlendirilir. Sınavda okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerine yönelik sorular sorulur ve bu dört temel beceri ayrı ayrı ve toplam 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilir.

Adayların sınav sonucunda aldıkları puana göre aşağıdaki tabloda belirlenen puan aralıklarındaki dil seviyesine uygun belge; (B2, C1) seviyelerinde "Başarı Belgesi", diğer seviyelerde ise istenmesi halinde resmî yazı verilir.

DİKKAT! SINAVDA KOPYA ÇEKTİĞİ BELİRLENEN ADAYLARIN SINAVI İPTAL EDİLİR VE ÜCRET İADESİ YAPILMAZ.

Türkçe Yetkinlik Sınavı Puan Aralıkları Tablosu:

Seviyeler

Temel Seviye

Orta Seviye

İleri Seviye

A1

A2

B1

B2

C1

Dört Becerinin Toplam Puan Aralığı

En Az

0

31

60

70

85

En Çok

30

59

69

84

100

İlgili Seviye İçin Her Beceriden Alınması Gereken En Az Puan (Şayet en az puanın altında puan alınırsa bir alt Kur seviyesi verilir.)

 

5

12

15

18

 

Türkçe Yetkinlik Sınavından alınan puanlar "Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi" dil becerisi düzey denkliklerine çevrilir. Çevrilen Türkçe Yetkinlik Sınavı puan aralıkları, dil becerisi düzeyleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Türkçe Yetkinlik Sınavı Puan Aralıkları

Dil Becerisi Denklikleri

85-100

C1

70-84

B2

60-69

B1

31-59

A2

0-30

A1


 

SINAV UYGULAMA ESASLARI

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [16-Haz-2020]

İçerik Görüntüleme : [9.110]