Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Uzgörü ve Özgörev

UZGÖRÜ
 

Yurt içi ve yurt dışında Türkçenin öğretilmesinde çağdaş ve yenilikçi metotlar kullanarak, bu yöntemlerin gelişme ve ilerlemesine katkıda bulunmak;  Türkçeyi yabancılara öğretirken bilimsel ve çağdaş gelişmelerin ışığında, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına uygun olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmektir.

Çağdaş yöntem-teknikler ve teknolojik araçlarla dil öğretiminde; sosyal ve kültürel etkinliklerle Türkiye’nin ve Türk kültürünün tanıtımında, başta Bursa  olmak üzere tüm Türkiye’de ve dünyada seçkin, saygın ve örnek bir kurum olmak.

ÖZGÖREV
 

Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak, yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak; Türkçe öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak; yapılmakta olan çalışmalara destek vermek;  bu alanda yapılan çalışmalara öncülük etmektir.

Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 16059 Nilüfer / Görükle Merkez Kampüs Tel: 0 (224) 294 28 01 Fax: 0 (224) 294 28 06 Mail: ulutomer@uludag.edu.tr