Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Tamamlanan Projeler

ÖĞRETİM ELEMANLARI, ÖĞRENCİLER ve KAMUOYUNA YÖNELİK ÇEŞİTLİ  ETKİNLİKLER

* Çevre öğretmeni rehber kitabı hazırlanması projesi

* ULUÇAM Bülteni (Daha sonra UÜ DERGİ içerisinde yer alan makaleler)

* Bursa Çevre 97 Forum'u kitabı

* Prof. Dr. Halis Ruhi Ekingen çevre yarışması

* Uludağ Üniversitesi öğretim elemanlarının Bursa'nın çevre sorunları ile ilgili yayınlarının derlenmesi

* Uludağ ONKO-DAY ile ULUÇAM'ın bilimsel etkinlikleri

* TÜBİTAK-MAM Tekstil Enstitüsü SAGEM ile ULUÇAM işbirliği ile düzenlenen seminer

* KOSGEB- Bursa Küçük İşletmeleri Geliştirme Merkezi (KÜGEM) ve ULUÇAM'ın bilimsel etkinlikleri

* KETAM ve GENÇ TEMA ile birlikte EROZYON - Sertifikalı Eğitim Programı

* Üniversite içi geri dönüşüm projeleri ve realizasyonları

* Çeşitli bilimsel yayınlar (Kitap, Broşür)

* Bilimsel hakemli dergi (JBES)

 

BİLİMSEL PROJELER

 

GÜNEY MARMARA BÖLGESİNDE NİLÜFER VE KOCASU DERELERİNDE AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ

Başlama tarihi : 1991

Bitiş tarihi : 1995

PROJENİN AMACI

D.S.İ. Bölge Müdürlüğü'nün düzenli örnekler aldığı Nilüfer ve Kocasu derelerindeki beş istasyonda ağır metal analizlerinin ve türlendirmenin yapılması.

YAPILAN İŞLEMLER

Bursa'nın evsel ve endüstriyel atıklarını Marmara'ya taşıyan Nilüfer ve Kocadere'nin ağır metal kirlilik düzeyi belirlenmiştir.

İLGİLİ KURULUŞLAR

 Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu

O.D.T.Ü Deniz Bilimleri Enstitüsü

 D.S.İ. I. Bölge Müdürlüğü

SONUÇ

Nilüfer ve Kocadere'deki ağır metal kirlilik düzeyi su kalitesi yönetmeliğinde öngörülen sınır değerleri aşmaktadır. Bu konuda yeni projeler başlatılmalıdır. 

 

 

BURSA HAVA KİRLİLİĞİ ÖLÇÜM AĞI PROJESİ

Başlama tarihi : Mart 1997

Bitiş tarihi : 2006

PROJENİN AMACI

Bursa atmosferindeki hava kirleticilerinin derişimlerini belirli istasyonlarda sürekli izlemek, hava kalitesini iyileştirmek için gerekli önlemleri almak.

YAPILAN İŞLEMLER

36 farklı noktada 1996 - 1997 kış mevsiminde kükürt dioksit, karbon monoksit ve azot oksit derişimleri ölçüldü.

Bursa'nın kirlilik yükselti haritaları ve ölçüm noktalarının uzaklıklarını kirletici derişimleri ile birlikte gösteren haritalar hazırlandı. Böylece hava kirliliği ölçüm istasyonlarının yerleri belirlendi.

 İlk aşamada kurulacak dört istasyon için alınacak cihazların özellikleri belirlendi.

 Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Bankası kredisi ile bu cihazların alımı için gerekli ihale hazırlıkları tamamlandı.

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ

Prof. Dr. Ulviye ÖZER

Prof. Dr. Gürdal TUNCEL

İLGİLİ KURULUŞLAR

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Uludağ Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ( ULUÇAM )

 

ULUCAMİ, YEŞİL VE MURADİYE CAMİ'LERİNDE HAVA KİRLİLİĞİNİN ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

Başlama tarihi : Ocak 1996

Bitiş tarihi : 2000

PROJENİN AMACI

1855'de restore edilen bu camilerin restorasyon taşlarının kaynağının ve restorasyonda kullanılan taşlar ile camilerdeki taşlara hava kirleticilerinin etkilerinin incelenmesi

YAPILAN İŞLEMLER

Restorasyonda kullanılan taşların yapıları belirlendi. Üç camiinin çevresindeki hava kalitesi düzeyindeki ve bunun katları derişimindeki hava kalitesine sahip özel hücrelerde ( Siegen Üniversitesi'nde ) taşların yapısal değişikliği incelendi.

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

Prof. Dr. Ulviye ÖZER

 Prof. Dr. Şeref GÜÇER

Arş. Gör.Hasan AKÇAY

Siegen Üniversitesi İnşaat Kimyası Bölümü

Prof. Dr. D. KNÖFEL

İLGİLİ KURULUŞLAR

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

Siegen Üniversitesi ( Almanya ) İnşaat Kimyası Bölümü

ULUÇAM

 

BURSA YER ALTI SULARINDA AĞIR METAL KİRLİLİĞİ DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

Başlama tarihi : 1998 İlkbahar

Bitiş tarihi : 2000

PROJENİN AMACI

Bursa halkının % 60'ının içme suyu olarak tükettiği yeraltı sularındaki ağır metal kirliliğinin düzeyini saptamak.

YAPILAN İŞLEMLER

On adet kuyudan 15 gün aralıklarla alınan toplam 185 su örneğinde gümüş, kurşun, selenyum, kadmiyum ve arsenik derişimleri elektrotermal atomik absorpsiyon spektroskopisi yöntemi ile belirlenmiştir.

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

Prof. Dr. Şeref GÜÇER

Prof. Dr. Ulviye ÖZER

Arş. Gör. Suat AKSOY

İLGİLİ KURULUŞLAR

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

BUSKİ, D.S.İ.  ,ULUÇAM

 

TEKSTİL ATIK SULARINDAKİ BOYAR MADDE KİRLİLİĞİNİN İNCELENMESİ, METAL KİRLİLİĞİ İLİŞKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE ATIK SULARDAKİ RENK VE METAL KİRLİLİĞİ ARITMA TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Başlama tarihi : 1997

Bitiş tarihi : 2000

YAPILAN İŞLEMLER

Kapiller elektroforez cihazı alınarak ve atomik absorbsiyon spektrometresi ile yüksek basınç sıvı kromatografisi düzeneklerine ilaveler yapılarak projenin alt yapısı oluşturulmuştur.

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

 Prof. Dr. Şeref GÜÇER

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Bölümü

 Yrd. Doç. Dr. Pervin ANİŞ

 Yrd. Doç.Dr. Aslı ŞENGÖNÜL

 

TRAFİK KAYNAKLI KİRLİLİĞİN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİSİ

Başlama tarihi : 1997 İlkbahar

Bitiş tarihi : Tamamlandı

PROJENİN AMACI

Trafik nedeniyle olan hava kirliliğinin çocuk sağlığına olan etkilerini incelemek.

YAPILAN İŞLEMLER

Altıparmak İlköğretim Okulundan 60, Gölyazı İlköğretim Okulundan 30 öğrenciden alınan kan örneklerinde kurşun ve serumda çinko derişimleri ölçüldü. İlköğretim okulu öğrencilerinin egzoz kirliliğinden ne ölçüde etkilendikleri belirlendi.

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

 Yrd. Doç. Dr. Pınar TUNCEL

O.D.T.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

 Prof. Dr. Semra TUNCEL

 Arş. Gör. Eftade Odman

İLGİLİ KURULUŞLAR

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

ULUÇAM

O.D.T.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

 

BURSA DERİ SANAYİ DEŞARJ SULARINDA KROM KİRLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ

Başlama tarihi : Eylül 1996

Bitiş tarihi : 2000

PROJENİN AMACI

Nilüfer çayının krom kirliliği düzeyini türlendirme de yaparak saptamak

Komplesometrik yöntem ile krom iyonlarını uzaklaştırmak için elverişli kompleksleştiriciyi belirlemek

YAPILAN İŞLEMLER

Bursa Soğanlıköy'deki deri sanayi ve organize sanayi bölgesi atıklarının Nilüfer çayına karıştığı noktalardan alınan örneklerde krom kirliliğinin belirlenmesi ve türlendirme yapılması. Kimyasal arıtma için gerekli kimyasal reaktiflerin ve bunların kararlılıklarının belirlenmesi.

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

Prof. Dr. Şeref GÜÇER

Prof. Dr. Ulviye ÖZER

 Arş. Gör. Suat AKSOY

 

ULUDAĞ MİLLİ PARKINDA OZON VE İLGİLİ KİRLETİCİLERİN OLUŞUMU, DEĞİŞİMİ VE KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ

Başlama tarihi : Ocak 1998

Bitiş tarihi : 2006

PROJENİN AMACI

1997 yılında tamamlanan ve TÜBİTAK'IN desteklediği proje, Uludağ Sarıalan istasyonunda belirlenen azot oksit, ozon, kükürt dioksit ve tanecik derişimlerinin belirlendiği projenin devamı olarak yaz aylarında yüksek düzeyde gözlenen ozonu ve kaynaklarını incelemektir.

YAPILAN İŞLEMLER

Uçucu organik bileşiklerin ölçüm cihazı alınamadığı için ilgili ölçümler başlatılamamıştır.

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

Prof. Dr. Ulviye ÖZER

Arş. Gör. Hasan AKÇAY

ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

Prof. Dr. Semra TUNCEL

İLGİLİ KURULUŞLAR

Uludağ Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ( ULUÇAM )

 T.C. Devlet Planlama Teşkilatı

 

ULUDAĞ VOLFRAM MADEN İŞLETMESİ ÇEVRESİNDEKİ ALPİN VE SUBALPİN BİTKİLERİNİN ELEMENT İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Başlama tarihi : Temmuz 1998

Bitiş tarihi : 2000

PROJENİN AMACI

Volfram maden işletmesi çevresindeki bitkilerin, toprağın element içeriklerinin (azot, fosfor, alüminyum, demir, bakır vb) toprak PH sı, organik madde derişimlerini belirlemek ve Volfram işletmesinin bitkilerin yapısına etkilerini incelemek.

YAPILAN İŞLEMLER

Temmuz - Eylül 1998 döneminde alınan toprak ve bitki örnekleri kurutulduktan sonra öğütülmüş ve analizlerine başlanılmıştır.

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Gürcan GÜLERYÜZ

Arş. Gör. Hülya ARSLAN

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

Prof. Dr. Şeref GÜÇER

Prof. Dr. Ulviye ÖZER

İLGİLİ KURULUŞLAR

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

ULUÇAM

 

ELMASBAHÇELER MAHALLESİNDE HAVA KALİTESİNİN İZLENMESİ, HALKIN BİLİNÇLENDİRİLME EĞİTİMİ VE HAVA KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

Başlama tarihi : Eylül 1998

Bitiş tarihi : 2000

PROJENİN AMACI

Elmasbahçeler mahallesinde hava kalitesinin izlenmesi, mahalle halkının hava kalitesini istasyondan izlemesi, kirleticiler ile ilgili olarak halkın bilgilendirilmesi, gerektiğinde önlem alınması için işbirliği yapılmasıdır. Elmasbahçeler mahallesinde gerekli sağlık taramaları proje süresince devam ettirilecektir.

YAPILAN İŞLEMLER

Elmasbahçeler mahalle muhtarlığı, ilköğretim okul müdürlüğü, okul koruma derneği, okul aile birliği, ULUÇAM ve Bursa Büyükşehir ve Osmangazi Belediyeleri, Yerel Gündem 21 yetkililerinin katılımı ile toplantılar yapılarak yapılacaklar belirlenmiştir.

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ

Yerel Gündem 21 Sekreterliği

Osmangazi Belediyesi

Uluslararası Yerel Çevre Girişimleri Konseyi (ICLEI)

Yerel Gündem 21 İklim Değişikliği ve Çevre Çalışma Grubu

ULUÇAM

Akciğer Hastalıkları ile Mücadele Derneği

 

İZNİK GÖLÜNDEKİ KİRLİLİĞİN VE KİRLİLİK KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ

Başlama tarihi :1999

Bitiş tarihi: Devam ediyor

PROJENİN AMACI

İznik gölünde meydana gelen kirlenmenin boyutlarını ve bu kirlenmede etkili olan kirlilik kaynaklarını belirlemektir.

YAPILACAK İŞLEMLER

Gölsuyu ve sedimentlerinde bakteri, azot ve fosfor fraksiyonları, alg, klorofil, A, Ph, ışık geçirgenliği, sıcaklık ve bulanıklık gibi parametrelerin belirlenmesi;

Gölsuyunda anyon, katyon, ağır metal analizleri;

Göldeki canlı materyallerdeki ağır metaller, deterjanlar ve pestisitlerin belirlenmesi;

Gölün kirlilik haritasının oluşturulması;

Göl suyundan sulanan tarım alanlarında meydana gelen sorunların belirlenmesi;

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ

 Prof. Dr. Ufuk ALKAN

 Doç. Dr. Feza KARAER

Prof. Dr. Cevdet DEMİR

Yrd. Doç. Dr. Naciye KILIÇ

Prof. Dr. Songül SONAL

 

ÇEVRE SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YÖNTEM GELİŞTİRMEYE YÖNELİK PROJELER

 

TEHLİKELİ ATIK ANALİZ YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE KATI ATIK ANALİZLERİ

Başlama tarihi : Aralık 1995

Bitiş tarihi : İlgili sanayi kuruluşları için devam ediyor.

PROJENİN AMACI

27.8.1995 tarihinde yürürlüğe giren "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine" göre Bursa'daki sanayi kuruluşlarının atıklarının tehlikeli olup olmadığının saptanması.

İLGİLİ KURULUŞLAR

Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Dairesi Başkanlığı

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

ULUÇAM

 

İŞ YERİ HAVA KALİTESİ İLE YANMA VE İŞLEM BACALARI İÇİN EMİSYON ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Başlama tarihi : 8.6.1998 tarihinde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile ULUÇAM koordinatörlüğünde iş yeri hava kalitesi ile yanma ve işlem bacalarının ilgili analizleri için yöntem geliştirme çalışmaları Bursa Valiliği Çevre Vakfı'nın satın aldığı aletlerin kullanımı ile başladı.

PROJENİN AMACI

Bursa'daki ilgili işletmelerin "emisyon izni" alması için gerekli ölçümlerin yöntemlerini belirlemek ve geliştirmektir.

YAPILAN İŞLEMLER

Başvuran işletmelerin emisyon raporları hazırlanmaktadır.

İLGİLİ KURULUŞLAR

Bursa Valiliği Çevre Vakfı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

ULUÇAM koordinatörlüğünde :

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlük Binası 16059 Görükle Kampüsü / BURSA Telefon: 0224-2940053-2940071