Çalışma Grupları

Çalışma Grupları

  1. Uludağ Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 3. Bölümü Madde 11’de yer alan “Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda çalışma grupları oluşturulur” hükmü gereğince Yönetim kurulu olarak aşağıdaki çalışma gruplarının oluşturulması kararlaştırılmıştır. Yönetim kurulu, gündeme göre ilave gerektiği durumlarda ek grup başlıklarının ilavesi ve grubu fes etme hakkını saklı tutar.

 a) ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN

b) KADIN VE KENTLEŞME

c) TOPLUMSAL CİNSİYET

d) KADIN VE MEDYA

e) KADIN VE ADALET

 2)     Çalışma gruplarında gönüllü ve çalışma istediğinde olan kadın ve erkeklerden oluşturulması öngörülmektedir. 

  1. Oluşturulan çalışma grupları asgari 1 yıl süreyle atanmış olup, gerekli görüldüğünde görev süreleri uzatılacaktır.
  2. Çalışma gruplarının en az 4 kişiden oluşması öngörülmüş olup, grubun çalışma yöntem ve şekillerini kendi içinde karar vermesi düşünülmüştür.
  3. Çalışma grupları, akademik ve idari personelin yanı sıra görev almak isteyen lisans ve lisansüstü öğrencileri ve öğrenci topluluklarına açıktır.
  4. Çalışma grupları yukarıda belirtilen ilgili başlıklar kapsamında çeşitli araştırmalar yapmak, etkinlikler düzenlemek amacıyla belirlenir. Görevini tamamlayan çalışma grubu, gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili bir raporunu Yönetim Kuruluna sunar.
  5. Çalışma gruplarının faaliyetleri (araştırma, etkinlik vb.) UKAM’ın onayı ve bilgisi olmadan yürütülemez.

Oluşturulan çalışma gruplarının Yönetim Kurulu’nun bilgisi olmadan yapılan yayın, bilgilendirme ve gösteri amaçlı faaliyetleri UKAM’ı bağlamaz

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

İçerik Görüntüleme : [10.691]