Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Yıllık İzin Formu

https://www.uludag.edu.tr/dosyalar/turkdili/T%C3%BCrk%20Dili%20%C4%B0zin%20Formu.pdf

Uludağ Üniversitesi 16059 Nilüfer / Görükle Merkez Kampüs Tel: 0 (224) 294 02 48 Tel: 0 (224) 294 28 20 Fax: 0 (224) 294 09 29