.
 .

 ÖĞRETİM ÜYELERİMİZDEN   ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ DESTEK PROGRAMI (ADEP) BAŞARISI 

Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Programına dahil olan devlet üniversitelerine YÖK tarafından 2023 yılı içerisinde ayrılan bütçe kapsamında yürütücü olarak başvuruda bulunan bölümümüz öğretim üyeleri Prof.Dr.Esra Karaca, Doç.Dr.Semiha Eren ve Doç.Dr.H.İbrahim Akyıldız'ın proje önerileri desteklenmeye hak kazanmıştır.

Prof.Dr.Esra Karaca'nın 'Fıtık Oluşumunu Ve Cerrahi Adezyonu Önleyici Yerli Kompozit Mesh' başlıklı proje önerisi multidisipliner bir çalışma şeklinde planlanmıştır.  Proje ekibinde Prof.Dr.Sunay Ömeroğlu, Prof.Dr.Bilgen Osman, Prof.Dr.R.Gözde Özalp, Doç.Dr.Özgen Işık Ve Doktora Asistanı Araş.Gör.Cansu Aras yer almaktadır. 

Doç.Dr.Semiha Eren'in yürütücüsü olduğu, Dr.Öğretim Üyesi İdil Yiğit'in araştırmacı ve 2244 kapsamında doktora öğrencisi Aliye Akarsu'nun bursiyer olarak yer aldığı proje önerisi ' yüzey modifikasyonu ile kenevir takviyeli kompozit malzemelerin mekanik özelliklerinin geliştirilmesi' başlıklı proje çalışmasında T.C. Cumhurbaşkanlığı 11. Kalkınma Planı içerisinde kenevir üretimi ve kullanımı önemli bir konu olarak ele alınmaktadır. Endüstriyel kenevir sürdürülebilir bir hammadde olarak otomotiv gibi pek çok sektörde kullanılmaktadır. Otomobil üreticileri şu anda kenevir kompozit ek parçalar, gövdeler, tavan döşemeleri, stepne kapakları, paket tepsileri vb. kullanmaktadırlar. yapılacak bu çalışma ile doğal ve çevreci bir yaklaşım olan ozon gazı ile yüzey modifikasyonunda lif yüzeyini iyileştirmek ve matris ile olan ara yüzey davranışında gelişim elde etmek amaçlanmaktadır. Yapılan yüzey modifikasyonu sayesinde mekanik özellikleri daha iyi olan kompozitler üretip katma değeri yüksek ürün elde etmek hedeflenmektedir.  

Doç.Dr.Halil İbrahim Akyıldız'ın desteklenmeye hak kazanan projesi kapsamında tekstil malzemeleri yüksek yüzey alanları sayesinde fotokatalitik malzemelerin taşıyıcısı olarak kullanılacaktır. Yarı iletken metal oksit malzemelerin ışık ile etkileşimleri sayesinde oluşturdukları radikaller, kimyasal reaksiyonların katalizlenmesinde kullanılmaktadır. Fotokatalitik etki olarak isimlendirilen bu yaklaşım, özellikle güneş ışınları gibi yenilenebilir enerji kullanılarak atık suların çevreci bir şekilde temizlenebilmesi için birçok çalışma yürütülmektedir. Ancak verimliliğin henüz istenilen seviyelerde olmaması neden ile yenilikçi malzeme tasarımı ve üretimi çalışmaları yaygın ve yoğun bir şekilde devam etmektedir. Proje kapsamında atomik katman biriktirme (atomic layer deposition; ald) ve fotodepozisyon gibi gelişmiş yöntemlerle kaplanacak olan tekstil malzemelerinin yüzey alanı arttırılacak ve kompozisyonları optimize edilecektir. Elektrokimyasal yöntemler kullanılarak bu malzemelerin birleştirilmesiyle yüksek performanslı katalizörler geliştirilecektir.

Desteklenmeye hak kazanan her üç proje çalışmasının da başarılı bir şekilde tamamlanarak sektörde katma değer yaratacak ürünlere dönüşmesini diliyoruz. Öğretim üyelerimizi ve proje ekiplerini kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Haberler Haber Arşiv

Haber Tarihi : [17-Nis-2023]

Haber Görüntüleme : [967]