Akademisyenlerimizin Eserleri

Prof. Dr. Alev SINAR UĞURLU

Hikaye ve Romanımızda Çocuk, İstanbul: Alfa Yayınları, 1997, 1. baskı, 237 s.

 

Türk Roman ve Hikayesinde İkinci Dünya Savaşı, İstanbul: Dergah Yayınları, 2003, 1. baskı, 253 s.

 

Çocuk Edebiyatı, İstanbul: Morpa Kültür Yayınları, 2006, 1. baskı, 232 s.

 

Aka Gündüz'ün Romanlarında Kadın, İstanbul: Dergah Yayınları, 2007, 1. baskı, 280 s.

 

Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu Bir Muhalifin Edebi ve Sosyal Yazıları, İstanbul: Dergah Yayınları, 2014, 1. baskı, 301 s.

 

Doğumunun 100. Yılında Cengiz Dağcı'ya Armağan, Ankara: Bengü Yayınları, 2019, 1. baskı, 408 s. (Selçuk Kırlı ile birlikte)

Vefatının 100. Yılında Ömer Seyfettin'e Armağan, Bursa: Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi Yayınları, 2020, 1. baskı, 370s. (Selçuk Kırlı ile birlikte)

Mehmet Akif'i Anlamak, Bursa: Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi Yayınları, 2021, 1. baskı, 397s. (Selçuk Kırlı ile birlikte)

Yeni Türk Edebiyatı Yazıları, I. Cilt: Türk Dünyası Üzerine Yazılar, Bursa: Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi Yayınları, 2021, 1. baskı, 315s

Prof. Dr. Hatice ŞAHİN

Türkçede Organ İsimleriyle Kurulmuş Deyimler, Bursa: Uludağ Üniversitesi Yayınları, 2004, 1. baskı, 351 s.

 

   

Cami'ül-Fürs I-II, Harvard: Harvard University, 2006, 1. baskı, 236 s. + 332 s.

 

Müntehib - Dil Özellikleri - Metin-Dizin-Tıpkı Basım, Bursa: Uludağ Üniversitesi Yayınları, 2007, 1. baskı, 263 s.

 

Türk Dili - Sözlü ve Yazılı Anlatım Türleri ile Anlatım Teknikleri, Bursa: Ekin Yayınevi, 2010, 2. baskı, 271 s. (İsmail Parlatır ile birlikte)

 

Eski Anadolu Türkçesi, Ankara: Akçağ Yayınları, 2018, 5. baskı, 342 s.

Hatiboğlu Ferah-Nâme, Bursa: Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi Yayınları, 2020, 1. baskı, 591 s.

Prof. Dr. Kerime ÜSTÜNOVA

Dede Korkut Destanları ve Cümleden Büyük Birlikler, İstanbul: Alfa Yayınları, 1998, 1. baskı, 380 s.

 

Dil Bilgisi Sorunları, İstanbul: Kesit Yayınları, 2010, 1. baskı, 207 s.

 

Dil Yazıları, Ankara: Akçağ Yayınları, 2011, 2. baskı, 328 s.

 

Dil Araştırmaları, Bursa: Sentez Yayıncılık, 2013, 1. baskı, 239 s.

 

Türkiye Türkçesinde Yapı Kavramı ve Söz Dizimi İncelemeleri, Bursa: Sentez Yayıncılık, 2014, 2. baskı, 326 s.

 

Eylem İşletimi, Bursa: Sentez Yayıncılık, 2016, 1. baskı, 222 s.

 

Kutbe'd-din İzniki - Mukaddime - Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük (Şehabe'd-din Kudsi Nüshası), Bursa: Sentez Yayıncılık, 2016, 2. baskı, 560 s.

 

Türkiye Türkçesi Ad İşletimi (Biçim Bilgisi), Bursa: Sentez Yayıncılık, 2018, 3. baskı, 506 s.

 

Dil İncelemeleri, Bursa: Sentez Yayıncılık, 2019, 1. baskı, 289 s.

Prof. Dr. Nesrin KARACA

Türk Edebiyatında Kadın Yazarlar (Yazmak, Kimlik ve Metin Odağında), İstanbul: Akçağ Yayınları, 2018, 1. baskı, 826 s.

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Eski Türkçenin Lügati, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1988, 2. baskı

Orhun Yazıtlarının Söz Dizimi, Erzurum: Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Yayınları, 1994, 1. baskı

 

Türkiye Türkçesi - Kırgız Türkçesi Askerî Terminoloji Anahtar Kitabı, İstanbul: T.C. K.K.K. Lisan Okulu Komutanlığı Türkçe Bölümü Yayınları, 1995, 1. baskı (Esenbek Cumakadırov ile birlikte)

 

Türkiye Türkçesi - Azerbaycan Türkçesi Askerî Terminoloji Anahtar Kitabı,  İstanbul: T.C. K.K.K. Lisan Okulu Komutanlığı Türkçe Bölümü Yayınları, 1995, 1. baskı (Akif Mustafazade ve Agil Azadoğlu ile birlikte)

 

Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi Askerî Terminoloji Sözlüğü, İstanbul: T.C. K.K.K. Lisan Okulu Komutanlığı Türkçe Bölümü Yayınları, 1997, 1. baskı

 

Moğolistan'daki Türk Anıtları Projesi Albümü, Ankara: TİKA Yayınları, 2001, 1. baskı (Osman Fikri Sertkaya ve Ts. Battulga ile birlikte)

 

Eski Türkçenin Söz Varlığının Düz ve Ters Dizimi, Ankara: Kurmay Yayınları, 2004, 1. baskı

 

Orhun Yazıtlarının Bugünkü Durumu, Ankara: Kurmay Yayınları, 2005, 1. baskı

 

(Kök)türk Harfli Yazıtların İzinde, Ankara: Karam Yayınları, 2007, 1. baskı

 

Ord. Prof. Dr. Valeh HACILAR’ın Ardından, Ankara: Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği - Valeh Hacılar Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı Özel Yayını, 2012, 1. baskı, 236 s. (Semra Alyılmaz ile birlikte)

 

İpek Yolu Kavşağının Ölümsüzlük Eserleri, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları, 2015, 1. baskı

 

 

“Gobu”stan’ın Gizemi (“Kıpçaklar”a Giden Yol), Ankara: Bitlis Eren Üniversitesi Yayınları, 2016, 1. baskı

Prof. Dr. Hülya TAŞ

   

Bursa Folkloru, Bursa: Gaye Kitabevi, 2002, 1. baskı, 256 s.

 

Günümüz Bursa Esnafında Ahilik Kültüründen İzler, Bursa: Gaye Kitabevi, 2011, 1. baskı, 208 s.

 

Tutaklı Zarif Türk'ten Derlenen Halk Hikayeleri, Bursa: Gaye Kitabevi, 2018, 1. baskı, 340 s.

Prof. Dr. Özlem ERCAN

Hikâye-i Erdeşir ü Şâpûr, Bursa: Gaye Kitabevi, 2008, 1. baskı, 215 s.

 

Peşteli Hisâlî Dîvânı, Bursa: Gaye Kitabevi, 2008, 1. baskı, 455 s.

 

Hisâlî Edirne (Selimiye) İl Halk Kütüphanesi Divanı Hayatı-Sanatı-Metin-Dizin, Bursa: Gaye Kitabevi, 2018, 1. baskı, 303 s.

Doç. Dr. Gülay DURMAZ

Diyarbakırlı Osman Nûrî Paşa Dîvânı Hayatı-Sanatı-Metin, Bursa: Gaye Kitabevi, 2014, 1. Baskı, 526 s.

Doç. Dr. Sadettin EĞRİ

Bir Bursa Efsanesi (Münâzara-i Sultân-ı Bahâr Bâ-Şehriyâr-ı Şitâ), İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2001, 1. baskı, 412 s.

 

Risâle-i Hatt Hatt’ın Şiiri (Tıpkıbasım ve Meşk Örnekleriyle Birlikte), İstanbul: Büyüyenay Yayınları, 2015, 1. baskı, 85 s.

 

Binbir Gece Masalları Bursa Nüshası, Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2016, 1. baskı, 512 s.

Doç Dr. Hasene AYDIN

Türkiye Türkçesinde Dilbilgisel Zaman - Oktay Akbal Öyküleri Örneği -, Bursa: Efe Akademi Yayınları, 2021, 1. Baskı, 712 s.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÜSTÜNOVA

Namık Kemal'in Özel Mektuplarında Edebi Konular, Bursa: Gaye Kitabevi, 2005, 1. baskı, 320 s.

 Dr. Öğr. Üyesi Kadriye HOCAOĞLU ALAGÖZ

Rodosçuklu Kömürkayazâde Fennî Müşâare Divançesi, Ankara: Grafiker Yayınları, 2016, 1. baskı, 204 s.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [22-Mar-2024 19:34]

İçerik Görüntüleme : [3.488]