Personel Dilekçe ve Formlar

İzin Formu 

Sürekli İşçi Yıllık İzin Talep Formu

Ücretsiz İzin Talep Formu

Malzeme Talep Formu

Personel Aylık Devam Çizelgesi Formu

İdari Personel Haftalık Devam Çizelgesi

İlişik Kesme Belgesi

Görev Devir Teslim Belgesi Formu

Görev Tebliğ Tebellüğ Belgesi Formu

İdari Personel Görevlendirme Onay Belgesi

İşe İzinsiz Gelmeme İşe Geç Gelme Tutanağı

Savunma İstem Yazısı

Aday Memur Oryantasyon Değerlendirme Formu

Eğitim İhtiyacı Tespit Formu

Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru ve Atanma Formu

Arş.Gör,Öğrt.Grv, Dr.Öğr.Üyesi, Atama Teklif Formu

İSG Kurulu Eğitim Katılım Formu

Uygulamalı Eğitim Komisyon Değerlendirme Formu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [09-Mar-2021]

İçerik Görüntüleme : [2.837]