Okulumuz Hakkında

Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 1986-1987 eğitim öğretim yılında 177 öğrenci ve 8 programla, Türkiye Endüstrisinin ihtiyacı olan ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla, iki yıllık ön lisans düzeyinde eğitim veren bir kurum olarak, bünyesinde teknik ve sosyal programlar barındıran ve Bursa Meslek Yüksekokulu olarak faaliyete geçmiştir. Yüksekokulumuz “Bursa Meslek Yüksekokulu” ismiyle faaliyet gösterirken, Üniversitemiz Senatosu’nun 1995 tarih ve 95-13/11 no’lu kararı gereğince 1996 yılından itibaren Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu adını almıştır. Bu süreçte iktisadi programlardan bölüm ayrılarak Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu adı altında yapılanmıştır.

1989 yılında başlatılan YÖK – Dünya Bankası Mesleki Eğitim Projesince desteklenen Meslek Yüksekokullarından birisidir. Proje kapsamında bulunan 23 MYO ile 6 Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi (MTEF) nin atölye ve laboratuvarları, son teknolojiye sahip teçhizat ile donatılmıştır.

Yüksekokulumuz Üniversitemiz Merkez Kampüsünde 8219 m² derslik ve laboratuvar alanlarında eğitimini sürdürmektedir. 19 programa ait laboratuvarlardaki eğitim donanımının toplam bedeli 5,5 Milyon Türk Lirası değerindedir.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 1986 yılında 7 program ile başladığı eğitime şu anda 19 program ile devam etmektedir.Yüksekokulumuz 2001 yılından bu yana 5000’den fazla sektör çalışanına 116 farklı alanda eğitimler vermiştir. 69 akademik personeli ile Üniversite-Sanayi işbirliği etkin olarak uygulanmakta ve mesleki eğitim konusunda kendini yenileme çalışmalarına özen göstermektedir.

BİLİMSEL YAKLAŞIM İLE,

TOPLUMSAL SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİNDE,

NİTELİKLİ İNSAN YETİŞTİRME İLKESİYLE,

YENİLİKÇİ VE ÇAĞDAŞ EĞİTİM…

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

KURULUŞ TARİHİ : 1986

MÜDÜR : Prof. Dr. Mehmet KARAHAN

İLETİŞİM BİLGİLERİ : Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler M.Y.O.

Görükle Yerleşkesi 16059 Nilüfer / BURSA

Tel : 0224 294 23 04

Fax : 0224 294 23 03

e-posta : tbmyo@uludag.edu.tr

Web adresi : www.uludag.edu.tr/tby  

 

  1. MİSYON VE VİZYON

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Misyonu : Çağdaş bilgiyle donatılmış, kültürel değerlere saygılı,iletişim becerisi yüksek, araştırıcı ve yaratıcı, evrensel nitelikli verdiği eğitim ve yaptığı araştırmalarla topluma hizmet eden bireyler yetiştirerek, üretim ve hizmet sektörünün istek ve ihtiyaçlarına yüksek kalitede cevap vermeyi amaçlamaktadır.

Araştırma, kültürel ve sanatsal değerler yaratma işlevlerini ve topluma hizmet yükümlülüğünü evrensel yürütmeyi, ulusunun ve insanlığın sosyal kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için bilgiye ulaşmayı, bilgi üretmeyi, uygulama ve yaymayı görev edinmiştir.

Kendisini çağın gereklerine göre modern teknoloji ile sürekli güncelleyerek, verdiği eğitimin ulusal ve uluslararası alanda saygınlığını pekiştirmektir.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Vizyonu : Üniversite-Sanayi AR&GE işbirliği ile endüstri ve toplumla bütünleşerek nitelikli teknik ara eleman yetiştirirken, kendi içinde sürekli gelişen, bölgenin teknolojik, bilimsel, kültürel alanlarında mevcut potansiyelini sürekli geliştirmektir. Meslek Yüksekokullarının ilgili programları arasında tercih edilen, eğitim ve öğretim için gerekli olan tüm donanımı ile çağdaş bilgi taknolojilerinin hizmete sunulduğu örnek gösterilen bir yüksekokul olmaktır.

Temel Değerler :

Bilimsel Yaklaşım

Toplumsal Sorumluluk

Nitelikli İnsan Yetiştirme

Yaşam Boyu Eğitim

Sanayi İlişkileri

Güvenirlilik

Çağdaşlık

Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [20.226]