Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Grafik Tasarım Programı

Teknik beceri yanında sanatsal yaratıcılığa, grafik tasarımın görsel diline yönelik bir eğitim veren grafik programının misyonu, öğrencilere temel sanat kültürü ve tasarım formasyonu kazandırmak, araştırma ve yorum yapma yeteneklerini geliştirmek, sanatsal yaratıcılığı desteklerken grafik tasarımda kullanılan teknolojik imkanları da tanıtmaktır. Grafik Programı, evrensel ölçütlere uygun tasarım bilgisi, yaratıcılık, araştırma ve çözüm üretme becerisine sahip, gelişime açık, kültürel birikimi ve iletişim becerisi yüksek, bilgisayar olanaklarını kullanabilen ve toplum yararına çalışan grafikler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda çok yönlü bir eğitim programına sahip teorik bilgi yanında stüdyo ve laboratuar uygulamalarıyla da öğrencilere ulaşmak ve sanatla teknolojiyi buluşturan bir bakış açısını kazandırılmak istenmektedir.

Yükseköğretim Girdi Göstergeleri 1. Öğretim, 2.Öğretim (Yök Atlas)

ÖĞRETİM ELEMANLARI

 

Öğr.Gör.Gültekin ERDAL (Prog.Başk.)

Öğr.Gör.Evrim SIRMALI 

Öğr.Gör. Alper ÇETİN 

 

 

Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/BURSA Tel: 090 224 2942323 Email: tbmyo@uludag.edu.tr