Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Azami Süre Sonu Sınavları Hakkında Duyuru

AZAMİ SÜRE SONU SINAV BİLGİLENDİRME

 

6569 sayılı Kanun'un 28, 29 ve 32. maddeleri ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’unda değişiklik yapılan hükümler gereğince Üniversitemiz "Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği"nin 16. maddesinin 3. bendinde yer alan "Azami öğrenim süreleri sonunda, kayıtlı oldukları bölüm/programdan mezun olabilmeleri için son sınıf öğrencilerine, daha önce alıp başarısız oldukları (FF), (FD), (K) notu aldıkları tüm dersler için, ders sayısına bakılmaksızın iki ek sınav hakkı  verilir. Sınavda alınan notlar harf notuna çevrilir. Yarıyıl/yıl içinde alınan notlar hesaba katılmaz." hükmü kapsamında 2013 ve öncesi girişli  yüksekokulumuz öğrencileri için ek sınav hakkı verilecektir. Ek sınav tarihleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 

Azami Süre Sonu 1. Ek Sınavları: 4 Şubat-7 Şubat 2019

Azami Süre Sonu 2. Ek Sınavları: 11 Şubat-14 Şubat 2019

 

Not: Azami süre sonu sınavlarına girebilmek için başvuru yapılması zorunludur.  

AZAMİ SÜRE SONU SINAV BAŞVURU FORMU için Tıklayınız!

 

 

AZAMİ SÜRE SONU SINAV KOŞULLARI

 

  1. Azami öğrenim süreleri sonunda son sınıf öğrencilerine, daha önce alıp başarısız oldukları (FF), (FD), (K) notu aldıkları tüm dersler için, ders sayısına bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilecektir.
  2. Ek sınavlar sonunda mezuniyet için kalan ders sayısını, hiç almadıkları ve devam koşulunu yerine getirmedikleri dersler de dâhil olmak üzere, beş derse indiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
  3. Ek sınavlar sonunda, mezuniyet için bir dersten başarısız olan öğrencilere, öğrencilik hakkından yararlanmaksızın, başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı tanınır.
  4. Sınırsız sınav hakkı kullanan öğrencilerden, uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim – öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav haklarından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar. Bu durumda olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
  5. Ek sınavlar sonunda mezuniyet için kalan ders sayısını, hiç almadıkları ve devam koşulunu yerine getirmedikleri dersler de dâhil olmak üzere, iki ile beş dersi kalan öğrencilere üç yarıyıl, ek sınavları almadan iki ile beş dersi kalan öğrencilere ise dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı) ek süre  tanınır. Verilen ek süreler sonunda mezuniyet için birden fazla dersi kalan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Ek süre verilen öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirerek dönem kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar.

 

Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/BURSA Tel: 090 224 2942323 Email: tbmyo@uludag.edu.tr