Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Doç. Dr. Şule TURHAN

Tarımsal İşletmecilik A.B.D.
Telefon: 0(224) 294 15 94
e-Posta: sbudak@uludag.edu.tr

Uzmanlık Alanları:
• Tarımsal İşletmecilik
• Europgap
• E-Ticaret
• Gıda İşletmeciliği
• Organik Tarım


Yurtdışı Deneyim:
1997, Zaragoza-SPAIN (International Centre For Advanced Mediterranean Agronomic Studies (Ciheam) Mediterranean Agronomic Institute of Zaragoza (Iamz) ‘da düzenlenen Agro-Food Distribution adlı kurs)
2001, Chania, GREECE, 72nd EAAE Seminar, Organic Food and Marketing Trends
2006, Verona, ITALY, XII European Poultry Cenference.
2007, Gödöllö, HUNGARY, Tradition and Innovation Conference
2010, Tours, FRANCE, European Poultry Conference


Yayınlar:
1.Uluslararası Yayınlar

a- SCI ve SSCI’de taranan dergilerde yayınlanan makaleler
TURHAN Ş., B. CANAN, B. ÇETIN. 2006, Analysis Of The Turkish Broiler Sector:The Case Of Price Competition, New Zealand Journal of Agricultural Research, Vol no: 49 Issue no: 4 p.1-7.
TURHAN, Ş., B. CANAN, 2006, The Evaluation of The turkish Broiler Industry: The Degree of Market Power, World’s Poultry Science Journal (Abstract)
TURHAN, Ş., B. CANAN ÖZBAĞ, E. REHBER, 2008, A comparison of energy use in organic and conventional tomato production, Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.6(2)
TURHAN, Ş., B. Çetin. B. Canan Özbağ, 2010, Implementation Of The Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) System In A Frozen Fruit Company, Journal of Food Agricultural&Environment, VOL7(2)- (Food-55), Finland.
TURHAN Ş., B. ÇETİN, Z. PARSEKER, 2010, Marketing Channels and Swot Analysis of Broiler Sector in Turkey, World’s Poultry Science Journal, Vol:66, ISSN n. 0043-9339.s.241.(Abstract).
ÇETİN,B., Ş. TURHAN, Z. PARSEKER, 2010, The Competitiveness of Turkish Broiler Sector in Transition Period to European Union (EU) Membership, World’s Poultry Science Journal, Vol:66, ISSN n. 0043-9339.s.247.(Abstract).
PARSEKER, Z., Ş. TURHAN, B.ÇETİN, 2010, Contract Farming and Marketing: A Case Study of Turkish Broiler Sector, World’s Poultry Science Journal, Vol:66, ISSN n. 0043-9339.s.244.(Abstract).
b- Diğer indekslerde (CAB, ACTA v.b.) taranan dergilerde yayınlanan makaleler
BUDAK, Ş., B., ÇETİN, 2001, “Gıda Sanayinde Doğrusal Programlama Yöntemi İle İşgücü Planlaması: Domates İşleme Sanayii Örneği”, U.Ü. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt. 19 Sayı. 4, Aralık 2001, Bursa.
REHBER, E., ve Ş. TURHAN, 2001, Prospects and Challenges for Developing Countries in Trade and Production of Organic Food and Fibers: The Case of Turkey, 72nd EAAE Seminar Organic Food and Marketing Trends, Chania, Greece, 7-10 June 2001.
TURHAN, Ş., B., ÇETİN, 2003, ‘Türkiye’de Makarna Sektöründeki Gelişmeler ve Dışsatıma Yansımaları, Unlu Mamüller Teknolojisi Dergisi, Yıl 12, Sayı 60, s.4-6, Ankara.
ÇETİN, B., Ş.TURHAN, R. İRKİN, 2003, Competitive Strategies of Fruit and Vegetable Processing Industry in Turkey, Proced. International Conference on Quality in Chains, Acta Hort. N:604, July 2003, WAGENINGEN, The NETHERLANDS.
TURHAN, Ş., 2005, “Tarımda Sürdürülebilirlik ve Organik Tarım”, Tarım Ekonomisi Dergisi, Cilt:11 Sayı:1 s.13-24, İzmir.
TURHAN Ş., B. CANAN, B. ÇETIN, 2007, Factors Affecting Location Decisions of Food Processing Plants, 2007, Journal of Applied Sciences 7 (13) 1734-1740
CETIN B., Z. PARSEKER, A. AKPINAR BAYIZIT, Ş. TURHAN, 2008, Using E-Commerce as an Information Technique in Agri-Food Indusrty, Bulletin of the Szent Istvan Univ. Special Issue Part II. Research in Agricultural and Applied Economics
TURHAN, Ş, 2008, Türkiye’de Makarna Sektörünün Rekabet Gücü Analizi, Verimlilik Dergisi, ISSN 1013-1388, 2008/4, s. 115-125, Ankara.
Gürbüz, B., Ş. TURHAN, 2009, Türk Gıda Sanayiinin Avrupa Birliği Rekabet Politikalarına Uyumu, Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:23, No:1, Bursa.

VURAL, H., Ş. TURHAN, 2011, Bursa İlinde Şeftali Üretiminin Ekonometrik Analizi, U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:25, Sayı2, 1-6, Bursa.
c- Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiriler kitabında (Proceedings) tamamı basılan bildiriler
REHBER, E., ve Ş. TURHAN, 2001, Prospects and Challenges for Developing Countries in Trade and Production of Organic Food and Fibers: The Case of Turkey, 72nd EAAE Seminar Organic Food and Marketing Trends, Chania, Greece, 7-10 June 2001
TURHAN, Ş., B. CANAN, 2006, The Evaluation of The turkish Broiler Industry: The Degree of Market Power, XII European Poultry Cenference Verona, Italy.
TURHAN Ş., A. AKPINAR BAYIZIT, Z. PARSEKER, B. ÇETİN, The Aspects of Elctronic Commerce on Turkşsh Food Industry, Tradition and Innovation Congress, 3-5 December 2007, ISBN 978-963-9483-84-2, Gödöllö, Hungary.
ÇETİN B., Z. PARSEKER, A. AKPINAR BAYIZIT, Ş., TURHAN, Using E-Commerce As an Information Technique in Agri-Food Industry, Tradition and Innovation Congress, 3-5 December 2007, ISBN 978-963-9483-84-2, Gödöllö, Hungary.


2.Ulusal Yayınlar
a- Kitaplar
B.ÇETİN, , E., REHBER, Ş.BUDAK, T. TİPİ, ‘Türkiye’de Domates İşleme Sanayiinin Ekonomik Yapısı ve Pazarlama Sorunları, TZOB Yay No: 236, ISBN: 975-8629-24-7, Ankara 2003, 81 s.
ÇETİN B., Ş.TURHAN, T. TİPİ, , N. AKBUDAK, “Türkiye’de Dondurulmuş Sebze Meyve Sanayiinin Ekonomik Yapısı ve Pazarlama Sorunları“, TZOB Yay No: 248, ISBN: 975-8629-33-6, Ankara 2003, 97 s
TURHAN Ş., A. ATAY, 2008, Dünyada ve Türkiye’de Ekolojik Tarım (5. Bölüm), Ekolojik/Organik Tarım ve Çevre, ISBN 978-9977-0-199-0-3, Ekolojik Yaşam Derneği, Yayın No:1, s. 48-68, Bursa.
b- Araştırmalar
ÇETİN B., A.AKPINAR BAYIZIT, Ş. TURHAN, “Türk Gıda Sanayii İşletmelerinde Bir Pazarlama İşlevi Olarak E-Ticaretin Kullanımı ve Ekonomik Analizi” (TÜBİTAK (1040349 no’lu proje) tarafından desteklenmiştir).
ÇETİN B., Ş. BUDAK, T. TİPİ, N. AKBUDAK, Güney Marmara Bölgesi Dondurulmuş Meyve-Sebze İşleme Sanayinin Ekonomik Yapısı ve Sorunları, 2000/31 no’lu proje (U. Ü. Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir)
ÇETİN B., E. REHBER, Ş. BUDAK, T. TİPİ, , Güney Marmara Bölgesi Domates İşleme Sanayinin Ekonomik Yapısı ve Sorunları (TOGTAG/TARP TÜBİTAK (2026 No’lu proje) tarafından desteklenmiştir).
REHBER E., Ü. ŞAHAN, Ş. TURHAN, “Türkiye’de Etlik Piliç Endüstrisinin Yapısı ve Sözleşmeli Yetiştiricilik”, 99/23 No’lu proje. (U.Ü. Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir).
c- Derleme Makaleler
TURHAN, Ş., 2005, “Tarımda Sürdürülebilirlik ve Organik Tarım”, Tarım Ekonomisi Dergisi, Cilt:11 Sayı:1 İzmir.
TURHAN, Ş., B., ÇETİN, 2005, ‘Türkiye’de Makarna Sektöründeki Gelişmeler ve Dışsatıma Yansımaları, Unlu Mamüller Teknolojisi Dergisi, Ankara.
TURHAN, Ş, 2008, Türkiye’de Makarna Sektörünün Rekabet Gücü Analizi, Verimlilik Dergisi, 2008/4, ISSN 1013-1388, Ankara
d-Sempozyum ve Konferanslar
ÇETİN, B., S. GÖNENÇ, Ş. BUDAK, Türkiye’de Dış Satıma Yönelik Gıda Sanayinin Sektörel Durumu ve Geleceği, Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi, 4-6 Eylül 1996, Adana, s. 348-359.
BUDAK, Ş., S. DUMAN, Bahçe Ürünleri Dış Ticaretimiz ve AB ile Rekabet Şansımız, Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 21-27 Ekim 1997, Yalova.
YAVUZ, O., S. DUMAN, Ş. TURHAN, Kırsal Alanda Mikro-Teşebbüsler ve Mikro-Finans, 4. Tarım Ekonomisi Kongresi, 6-8 Eylül 2000, Tekirdağ.
TURHAN, Ş, “Türk Gıda Sanayiinin Rekabet Gücü Açısından Değerlendirilmesi“, V. Tarım Ekonomisi Kongresi, 17-20 Eylül 2002, Erzurum
TURHAN, Ş., T. TİPİ, O. EROL, 2004, Europgap: Türk Yaş Meyve-Sebze Üretimine Ve Dışsatımına Etkileri, Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 16-18 Eylül 2004, s. 315-322, Tokat.
TURHAN, Ş., B. CANAN, 2005, “Türkiye’de Organik Tarım Uygulamaları ve Ekonomik Boyutu”, GAP IV. Tarım Kongresi, Şanlıurfa
TURHAN, Ş., E. REHBER, Etlik Piliç Endüstrisinde Sözleşmeli Üretim ve Fiyatlandırma, AB Keriterlerine Uyum Sürecinde Türkiye Tavukçuluğu Sempozyumu, 15.11.2007, İzmir.
TURHAN, Ş., B. Canan, 2008, Türkiye’de Organik Tarımda Yasal Düzenlemeler Üzerine Bir Araştırma, III. Organik Tarım Sempozyumu, Yalova.
Ü. ŞAHAN, A. İPEK, Ş. BUDAK, Bursa ve Balıkesir İllerinde Tavukçuluğun Durumu ve Türkiye Genelindeki Yeri. II. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 22-25 Eylül 1998, Bursa, S. 483-489. (Poster)
BUDAK, Ş., B. ÇETİN, AB’ne Tam Üye Olma Eşiğinde Türkiye Tavukçuluğunun Genel Yapısı, II. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 22-25 Eylül 1998, Bursa, S. 483-489. (Poster)
ÇETİN, B., Ş. BUDAK, “Türkiye’de Makarnalık Buğday Üretimi ve Makarna Sanayinde Gelişmeler” Orta Anadolu’da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 8-11 Haziran 1999, Konya. (Poster)
ÇETİN, B., Ş. BUDAK, CANAN, B., “Gelişmekte Olan Ülkelerde Tarıma Dayalı Sanayilerin Geliştirilmesinin Önemi”, 4. Tarım Ekonomisi Kongresi, 6-8 Eylül 2000, Tekirdağ. (Poster)
BUDAK, Ş., B., ÇETİN, ” Gıda Sanayi Alt Sektörlerinin Dışsatım Rekabet Performansları Yönünden Karşılaştırılması”, 4. Tarım Ekonomisi Kongresi, 6-8 Eylül 2000, Tekirdağ. (Poster)
ÇETİN, B., BUDAK, Ş. “Türkiye’de Sofralık Zeytin İşleme Sanayinin Ekonomik Yapısı ve Sorunları”, Türkiye I. Zeytincilik Sempozyumu, 6-9 Haziran 2000, Bursa. (Poster)
TURHAN, Ş., B. ÇETİN,2004, Gıda Sanayi İşletmelerinde Rekabet Gücünü Belirleyen Faktörler, Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 16-18 Eylül 2004, s. 552-557, Tokat. (Poster)
CANAN, B., Ş. TURHAN, 2004, Türk Gıda Sanayiinde Markalaşma Trendleri, Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 16-18 Eylül 2004, s. 543-547, Tokat. (Poster)
TURHAN, Ş., B. Canan ÖZBAĞ , 2009 ,Türkiye’de Organik ürün Talebi ve Pazarlama Potansiyeli, 1.GAP Organik Tarım Kongresi, Urfa. (Poster)
TURHAN, Ş., Z. PARSEKER, B. ERDAL, B. ÇETİN, 2010, “E-Ticaret’in Pazarlama Üzerindeki Etkileri: Meyve Sebze İşleme Sanayi Örneği”, 9. Tarım Ekonomisi Kongresi, s. 421-419, Şanlıurfa.
TURHAN, Ş., B. ERDAL, B. ÇETİN, 2010, “Türkiye’de Kırmızı Ette Fiyat Oluşumu ve Etkileyen Faktörler”, 9. Tarım Ekonomisi Kongresi, s. 387-395, Şanlıurfa.

TURHAN, Ş., S. T. GÜRSES, 2011, “Organik Tarım Sektörünün Dış Satım Potansiyelinin Swot Analizi ile Değerlendirilmesi”, GAP VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Şanlıurfa

Dahili No: 2941594

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü C Blok Kat:3, Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer/ BURSA | e-posta : tarimekonomisi@uludag.edu.tr | Tel : (0224) 294 15 85