Bölüm Hakkında

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 1990 yılında Lisans, 1992 yılında Yüksek Lisans ve 2006 yılında Doktora düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır.

Tarih Bölümü’nün Temel Amacı

Tarih Bölümü’nün eğitim-öğretime yönelik amacı, ilkçağdan başlayarak toplumsal bir varlık olarak insanı etkilemiş tarihsel olayları siyaset, ekonomi, kültür, sanat gibi olgularla birlikte ele alarak öğretmektedir. Bu bağlamda, tarihe bilim olma niteliği kazandıran kaynak belgelerin ve araştırma yöntemlerinin öğretilmesine, geçmiş olayları, analiz etme ve yorumlama becerisinin kazandırılmasına yardım edecek, derslere yer verilmiştir. Bölüm, Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Genel Türk Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi olmak üzere altı Ana Bilim Dalı’ndan oluşmaktadır.

Tarih Bölümü’nün Misyonu

Tarihi ulusallık, yerellik ve evrensellik boyutlarıyla, bilimsel ölçütler içinde yorumlama ve bilgiye ulaşma yeteneği kazanmış tarihçiler yetiştirmektir.

 

Tarih Bölümü’nün Vizyonu

Tarih Biliminin kapsamı içinde, uluslararası düzeyde bilgi üreten ve eğitim veren, diğer disiplinlerle işbirliği halinde ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştiren bir bölüm olmaya devam etmek ve daha iyiye ulaşma yolunda süreklilik, temel hedef olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda, zengin tarihsel materyal içeren Bursa ve yöresinde yüzey araştırmaları gerçekleştirilmekte, tarih biliminin veri tabanını oluşturan diğer kaynaklardan ve arşiv kayıtlarından elde edilmiş bilgiler analiz edilip nesnel sonuçlara ulaşan çalışmalar yapılmaktadır. Elde edilen sonuçlar değerlendirilmek üzere Tarih Bölümü, Bursa'da ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlenmesine öncülük etmektedir. Ayrıca ulusal ve uluslararası tarih kuruluşlarıyla iletişim ve işbirliği içinde çalışılmaktadır.

Tarih Bölümümüzdeki Anabilim Dalları

Bölüm 6 Anabilim Dalından oluşmaktadır:

 Akademik Kadromuz

Bölümde akademik kadrolarında tam zamanlı olarak 8 Profesör, 2 Doçent, 3 Dr. Öğretim Üyesi ve 6 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

 

Tarih Bölümü Mezunlarının Başlıca Çalışma Alanları

Tarih Bölümü mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ön gördüğü koşulları yerine getirdiklerinde devlet okullarında, özel okullarda ve özel dershanelerde öğretmen olarak görev yapmaktadır. Ayrıca arşivlerde el-yazma eser kütüphanelerinde, basım ve yayın kuruluşlarında uzman olmak mümkündür. Gerekli sertifikalara sahip tarihçiler, turizm, tanıtma ve rehberlik alanlarında da çalışabilirler. Bölüm mezunu tarihçiler, öngörülen genel nitelik ve yabancı dil ölçütlerini taşıdıkları takdirde Yüksek Lisans Programına kabul edilerek, sınavı kazanmaları durumunda Araştırma Görevlisi olarak akademik hayata başlayabilecekleri gibi, üniversitelerin, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümlerinde Okutman olarak görev alabilirler.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [11-Ağu-2022 10:19]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [29-Eyl-2022 06:51]

İçerik Görüntüleme : [2.027]