Genel Kurallar

Kongrede sunumlar;

Sunum dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Kongremiz hakemli bir etkinlik olup bildirilerin kabulü ve sunum şekli (sözlü/poster/online) bilim kurulumuzda yer alan hakemler tarafından değerlendirilecek ve kongre programı oluşturulacaktır.

Kongreye sunulan ve kongre programında yer alan bildirilere ait bildiri özetleri 1. Uluslararası Süs Bitkileri Kongresi Özet kitabında (Abstract Book) yayınlanacaktır.

Bildirilere ait tam metinlerin yayınlanması araştırmacıların isteğine bağlı olarak;

  1. Kongre e-kitabında,
  2. Bursa Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi –Özel Sayısında (Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi –Özel Sayısında yayınlanması istenilen çalışmalar dergi yazım kurallarına göre hazırlanacak ve dergi park üzerinden dergiye iletilecek olup hakem değerlendirme sürecinden sonra basılacaktır. Makale olarak değerlendirilecek çalışmalar tam metin kongre bildiri kitabında yer almayacaktır.)
  3. Uluslararası tanınmış yayınevi tarafından kitap bölümü (Yayınlanacak kitap “Süs Bitkilerinde Güncel Çalışmalar” ismi ile Gece Akademi tarafından basılacaktır. Gece Akademi bünyesinde hazırlanan kitap, doğrudan veya dağıtımcı kuruluşlar aracılığıyla ülke içerisindeki önemli resmi, üniversite ve özel kütüphanelere ulaştırıldığı gibi aynı zamanda Princeton Üniversitesi, Halle Wittenberg Üniversitesi, Harvard Üniversitesi, Columbia Üniversitesi, Toronto Üniversitesi, Oxford Üniversitesi Kütüphanesi gibi dünyanın dört bir yanındaki üniversite ve resmi kütüphanelere gönderilerek dünya genelindeki akademisyen ve araştırmacılara ulaşması sağlanacaktır. Çalışmalarını kitap bölümü şeklinde yayınlamak isteyen araştırmacılar bir kitap bölümü için kongre katılım ücreti haricinde 300 TL ödeyecektir.) *** Kitap bölümü olarak yayınlanması istenilen çalışmaların tam metinleri "İngilizce" olarak hazırlanmalıdır.

 

Kongre tam metin son gönderim tarihi: 11 Ekim 2019

Kongre e-kitap basım tarihi: 31 Aralık 2019

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

İçerik Görüntüleme : [3.339]