Kurumsal Sürdürülebilirlik Uzmanlığı Eğitimimiz Başlıyor!
 Kurumsal Sürdürülebilirlik Uzmanlığı Eğitimimiz Başlıyor!

Programın Amacı

Kurumların küresel Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda atacağı adımları belirleyebilmeleri ve kendi sürdürülebilirlik planlamalarını sağlayabilmeleri için bilgi ve becerilerini artırmak, bu yolda uzmanlar yetiştirmek.

Programın Kazanımları

Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olacaklardır:

Kurumsal Sürdürülebilirlik eğitimi ile katılımcılar kurumsal sürdürülebilirlik ilkelerinin iş süreçlerine entegrasyonunu ve sürdürülebilir değer yaratmaya etkisini interaktif bir şekilde deneyimleme fırsatı bulacaklardır.

 

 

Programın İçeriği

Modül 1 - Kurumsal Sürdürülebilirliğe Giriş ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Modül 2 - Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik

Modül 3 - Kurumsal Raporlama Stratejileri ve Sürdürülebilir Performans

Modül 4 -  Paris İklim Anlaşması, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ve Sektörel Etkiler

Modül 5 – Döngüsel Ekonomi & Kaynak Verimliliği

Modül 6 - Sürdürülebilir Finans

Modül 7 – Sosyal Etki Ölçümü  

Modül 8 - Çevre Hakkı ve Hukuksal Açıdan Sürdürülebilirlik

Modül 9 – Sürdürülebilir Kalkınma Yolunda Enerji Yönetimi

Modül 10 - Sürdürülebilir Tarım

Modül 11 - İyi Uygulama Örnekleri

 

Program Detayları

Kimler Katılmalı?

Eğitim programı, kurumsal kimliğini sürdürülebilirlik ilkeleriyle geleceğe hazırlamak ve taşımak isteyen kurumlar ve çalışanları için önerilmektedir. Program, özellikle profesyonel hayatında kurumsal sürdürülebilirlikte söz sahibi olmak isteyen, kurumuna sürdürülebilir kalkınma yolculuğunda liderlik etmek isteyen, kurumunu iklim politikalarına hazırlamak isteyen kişilere hitap edecektir.   

 

 

 

Modüllerin İçeriği

Modül 1 - Kurumsal Sürdürülebilirliğe Giriş ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Süre: 4 Saat

Eğitimci: Prof. Dr. Güray Salihoğlu, BUÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

İçerik: Bu modülde sürdürülebilirlikle ilgili temel kavramlar üstünde durulacak, sürdürülebilirliğin dünya gündemine taşınma süreci, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının ve göstergelerinin içeriği, sürdürülebilir kalkınma projelerinin niteliği ele alınacaktır. Kurumsal sürdürülebilirlikle ilgili genel ilkeler ve bu doğrultuda yapılması gerekenler özetlenecektir.

 

Modül 2 - Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik

Süre: 2 Saat

Eğitimci: Senem Tanju, SACHI Consultancy

İçerik: Bu modülde kurumsal sosyal sorumluluk kavramının tanımı ve tarihçesi, günümüz iş yapış stratejilerine etkisi, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının kurumsal sosyal sorumluluk kavramı ve iş dünyası stratejilerine entegrasyonu özetlenecektir.

 

Modül 3 - Kurumsal Raporlama Stratejileri ve Sürdürülebilir Performans

Süre: 4 Saat

Eğitimci: Senem Tanju, SACHI Consultancy

İçerik: Bu modülde kurumsal raporlamanın tarihçesi, gelişimi, kurumsal raporlama süreçleri, farklı raporlama yöntemleri, küresel raporlamanın sürdürülebilir performans ölçümüne etkisi anlatılacaktır.

 

Modül 4 -  Paris İklim Anlaşması, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ve Sektörel Etkiler

Süre: 4 Saat

Eğitimci: Prof. Dr. Güray Salihoğlu, BUÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

İçerik: Bu modülde iklim krizi ve iklim uyum süreciyle ilgili dünyadaki gelişmeler, yapılan anlaşmalar, anlaşma hükümleri, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve bileşenleri, sınırda karbon düzenleme mekanizması ve sektörel etkileri ele alınacaktır.

 

Modül 5 – Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği

Süre: 4 Saat

Eğitimci: Prof. Dr. Nezih Kamil Salihoğlu, BUÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

İçerik: Bu modülde döngüsel ekonomi ilkeleri, atık ve kaynak yönetimi, sıfır atık politikası ve sıfır atık projesi bileşenleri, işletmelerde atık yönetimi ve kaynak verimliliğine yönelik atılabilecek adımlar yer alacaktır.

 

Modül 6 - Sürdürülebilir Finans

Süre: 4 Saat

Eğitimci: Çiğdem Palalı, SACHI Consultancy

İçerik:  Bu modülde sürdürülebilirlik ve finans ilişkisi, sürdürülebilir finansman ve yatırım araçları ve sürdürülebilir finansın iş dünyası stratejilerine entegrasyonu anlatılacaktır.

 

Modül 7 – Sosyal Etki Ölçümü

Süre: 2 Saat

Eğitimci: Çiğdem Palalı, SACHI Consultancy

İçerik: Bu modülde sosyal etki kavramı, sosyal etkinin ölçülmesi, ölçme metotları ve iyi uygulama örnekleri ele alınacaktır.

 

Modül 8 – Çevre Hakkı ve Hukuksal Açıdan Sürdürülebilirlik

Süre: 4 Saat

Eğitimci: Prof. Dr. Güray Salihoğlu, BUÜ Çevre Mühendisliği Bölümü;

                 Senem Tanju, SACHI Consultancy

İçerik: Bu modülde çevre hakkı, çevre mevzuatı hiyerarşisi, temel yönetmelikler, işletmelerin çevre mevzuatı açısından sorumlulukları, çevre yönetimindeki eksikliklerin hukuksal sonuçları gibi konular ele alınacaktır. Aynı zamanda sürdürülebilirliğin sosyal boyutlarının hukuksal değerlendirmesi yapılacaktır.

 

 

Modül 9 - Sürdürülebilir Kalkınma Yolunda Enerji Yönetimi

Süre: 4 Saat

Eğitimci: Prof. Dr. Güray Salihoğlu, BUÜ Çevre Mühendisliği Bölümü, Senem Tanju, SACHI Consultancy

İçerik: Bu modülde sürdürülebilir kalkınma yolunda benimsenen enerji politikaları, işletmelerin benimseyebileceği enerji yönetim ve karbonsuzlaşma stratejileri ve iklim değişikliği politikalarının gerektireceği enerji yönetim adımları ele alınacaktır.

 

Modül 10 - Sürdürülebilir Tarım

Süre: 4 Saat

Eğitimci: Prof. Dr. Şule Turhan, BUÜ Tarım Ekonomisi Bölümü

İçerik: Bu modülde sürdürülebilir tarım anlayışı hakkında genel bilgiler verilecektir. Ekolojiye duyarlı tarım uygulamaları, tanım, ilke ve amaçları ile uygulama örnekleri çerçevesinde analiz edilecek, bu anlayışı benimseyen tarım sistemleri anlatılacak ve söz konusu sistemlerin dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimi üzerinde durulacaktır.

 

Modül 11 - İyi Uygulama Örnekleri

Süre: 4 Saat

Eğitimci: Senem Tanju- Çiğdem Palalı, SACHI Consultancy

İçerik: Bu modülde, sürdürülebilirlik yaklaşımını çalışma hayatına entegre etmeyi başarmış firmaların hazırlamış olduğu paydaş analizleri, önceliklendirme matrisleri ve raporlama süreçleri anlatılacaktır.

Eğitim programı kapsamında katılımcılardan bir ödev hazırlamaları ve eğitim sonrasında yapılacak olan 2 saatlik bir uygulama çalışmasına katılmaları beklenecektir.

Ön kayıt için aşağıdaki bağlantıya gidiniz:

https://ulusem.uludag.edu.tr/egitim-3192-kurumsal-surdurulebilirlik-sertifika-programi 

 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Haberler Haber Arşiv

Haber Tarihi : [29-Kas-2021]

Haber Görüntüleme : [1.104]