Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş Sonuçları

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş Sonuçları

KURUMLARARASI VE YURT DIŞINDAN YATAY GEÇİŞ İÇİN KAYIT TARİHİ VE İSTENEN BELGELER

 

 

Başlangıç

Bitiş

Kesin Kayıt Tarihi

25.07.2018

27.07.2018

Yedek Kayıt Tarihi

31.07.2018

31.07.2018

 

 

 

İSTENEN BELGELER

Başvurular, matbu dilekçeyle Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde Yapılacaktır. İlan edilen tarihler arasında şahsen veya yetkili temsilci aracılığı (vekâletname) ile yapılır, posta ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir.

a) Onaylı Öğrenci Belgesi Aslı,

b) Not Durum Çizelgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, öğrenim gördüğü dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belgenin aslı, müfredat ve ders içeriklerini gösteren onaylı belge.

c) Nüfus Cüzdanı/Pasaport Fotokopisi

ç) Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim görmüş öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık

Belgesinin onaylı fotokopisi veya eşdeğer sınav sonuç belgesi.

d) Disiplin cezası almadığını gösterir belge.

e) Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim programına yerleştiği sınava ait sınav sonuç belgesi.

f) İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle başarı sıralamasında ilk % 10’a girdiklerini gösterir resmi belge.

g) Yurt dışı kurumlardan geçiş yapmak isteyen adayların, ayrılacağı yükseköğretim kurumunu tanıtan katalog, öğretim planları ve öğrenci değerlendirme sistemi ile ilgili belgeleri de eklemesi gerekir.

h) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilenler için ilişik kesilme nedenini gösteren belge.

ı) Başvurunun yetkili temsilci aracılığı ile yapılması halinde yetki belgesine temsilci ve temsil olunanın resmi kimlik fotokopisi eklenir.

i) Yabancı uyruklu öğrencilerin öğretime başlayabilmeleri için üniversitelerin Türkçe Öğrenme Merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsünden alınan Türkçe Dil Yeterlik Belgesi.

 

İLGİLİ BİRİM TELEFONLARI:

0224 294 29 21

 

Uludağ Üniversitesi - Spor Bilimleri Fakültesi Görükle Merkez Kampüs - Nilüfer / BURSA