Misyon & Vizyon

MİSYON

Bilimsel ve mesleki açıdan donanımlı, tercih edilen bireyler yetiştirmek, nitelikli ve özgün bilgi üretmek, üretilen bilgiyi tüm paydaşlara sunarak toplumsal gelişime katkı sağlamaktır.

VİZYON

Kaliteli eğitimi, nitelikli bilimsel araştırmaları, yenilikçiliği ve girişimciliği ile geleceğe yön veren öncü bir araştırma üniversitesi olmaktır.

TEMEL DEĞERLER

Ortak Akıl ve Katılımcılık

 Üniversite çalışanlarının bireysel özellik ve ideallerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine katılmalarını sağlamak, tüm paydaşlarının görüş ve düşüncelerine değer vermek.

Etik Değerlere Bağlılık

Üniversite çalışmalarında hukuki, bilimsel ve ahlaki değerlere dikkat etmek.

Kurumsal Aidiyet

Üniversite çalışanlarının ve öğrencilerinin memnuniyetini sağlamak, görüşlerini önemsemek, farklı fikir ve önerilere anlayışı ile yaklaşarak yeni fikirlerin oluşumuna zemin hazırlamak.

Kalite Odaklılık

Üniversite yönetim sisteminin ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yaparak, kurum kalite kültürünü oluşturmak.

Yenilikçilik ve Girişimcilik

 Yeni düşüncelerin ve girişimlerin faydalı, katma değeri yüksek ürün ve hizmetlere dönüşme süreçlerini desteklemek.

Çevreye Saygı ve Duyarlılık

Çevrenin korunması, sürdürülebilirliği ve iyileştirilmesi için öncü olmak

Evrensel ve Yerel Değerlere Saygı

Üniversitenin görev ve sorumlulukları çerçevesinde, çalışan ve tüm paydaşlar ile evrensel ve toplumsal değerlere saygılı ve duyarlı tutum ve tavır içinde olmak

Sosyoekonomik ve Kültürel Kalkınmaya Destek

 Akademik bilgi birikimleri, küresel ve bölgesel konulara duyarlılığı ile yerel ve toplumsal kalkınmaya destek olmak

Araştırma ve Geliştirmede Kalite ve İş Birliği

Tüm sektörlerle işbirliği içinde özgün değeri ve fikri mülkiyete dönüşme potansiyeli bulunan nitelikli araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek.

Öğrenci Odaklılık

Üniversitenin eğitim, araştırma ve topluma katkı süreçlerinde öğrenci odaklı uygulamalarda bulunmak.

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Misyon

Atatürkçü düşünce çerçevesinde,

• Evrensel ölçekli bilgi üreterek, bilim dünyasına katkıda bulunmak;
• Ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı ve üretici bireyler yetiştirmek;
• Bölgesel, ulusal ihtiyaçlar temelinde,
toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine çalışmak.

Vizyon

Sosyal Bilimleri alanında tüm ülkeler tarafından akredite edilen programlar açarak, mevcut yapıyı geliştiren ve sorunlara çözüm üretebilen uluslar arası standartlara sahip elemanlar yetiştirmektir.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:29]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [11-Eki-2022 06:37]

İçerik Görüntüleme : [14.316]