Yatay Geçiş

Yatay Geçiş

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

MADDE 16

(1) Yatay geçiş kontenjanları ve kontenjanlara başvurabilecek öğrencilerin programları, anabilim/anasanat dalı kurul kararı, ilgili enstitü kurulu önerisi ve Senato kararıyla belirlenerek ilân edilir.

(2) İlgili Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü içindeki başka bir Enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını başarıyla tamamlamış öğrenci, ilgili Enstitünün asgari başvuru koşullarını sağlamak koşuluyla lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(3) Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunca oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilir. Komisyon, gerekli görmesi halinde ilgili öğrencinin müracaat ettiği programa intibakı için ek dersler almasını önerebilir. Yatay geçiş değerlendirmesi ile ilgili komisyon raporu enstitüye bildirilir. Yatay geçiş işlemi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Kontenjandan fazla başvuru olması halinde, program için aranan değerlendirme ve kabul kriterlerine göre sıralama yapılır.

(4) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilerin dosyaları ilgili enstitüden istenir ve buna göre işlemler yapılır.

(5) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin azami süresi hesaplanırken, daha önce kayıtlı olduğu programda geçirdiği süre de dikkate alınır.

(6) Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin ders intibakı sonucu muaf olduğu derslerin notları sisteme dâhil edilir. M notu girilmez.

(7) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programından (ÖYP) gelerek, enstitüye kayıt yaptıran öğrenciler için yatay geçiş kontenjanı aranmaz. Bu öğrencilerin ders intibakı Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

   -Yatay Geçiş Formu

   -Yatay Geçiş İntibak Çizelgesi

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [5.907]