Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Sanatta Yeterlilik

   -Amaç ve Kapsam

   -Tez İzleme Komitesi

   -Tez Önerisi Savunması

   -Tez izleme Komisyonu Raporu

   -Tez Jürisinin Belirlenmesi ve Çalışmanın Sonuçlandırılması

   -Diploma

Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 16059 Görükle / Nilüfer / Bursa Telefon: 0 (224) 294 24 20 Fax: 0 (224) 294 24 34