Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

2017-2018 Bahar YarıYılı Sınav Programı

Haber Tarihi : 30-12-2016

 

no                  no                  no

Tezli Yüksek Lisans - Doktora

İ.İ.B.F (Y.L.)

   -İktisat      -Maliye     -Çalışma Eko.ve End.İlişkiler   -Çalışma Psiko.ve İnsan Kay.   -İşletme   -Yönetim ve Organizasyon   -Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

   -Uluslararası İlişkiler   -Ekonometri

İ.İ.B.F. (DOK.)

    -İktisat     -Maliye     -Çalışma Eko.ve End.İlişkiler    -Ortadoğu Çalışmaları          -İşletme      -Yönetim ve Organizasyon     -Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  

    -Uluslararası İlişkiler     -Ekonometri

İLAHİYAT FAKÜLTESİ (Y.L.)

   -Temel İslam Bilimleri      -Felsefe ve Din Bilimleri     -İslam Tarihi ve Sanatları

İLAHİYAT FAKÜLTESİ (DOK.)

   -Temel İslam Bilimleri      -Felsefe ve Din Bilimleri      -İslam Tarihi ve Sanatları

İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ (Y.L.)

   -Muhasebe ve Denetim               -Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ (Y.L)

   -Arkeoloji       -Arkeoloji II.Öğretim       -Coğrafya          -Felsefe       -Psikoloji      -Sanat Tarihi     Sanat Tarihi İ.Ö.    -Sosyoloji       -Tarih        -Türk Dili ve Edebiyatı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ (DOK.)

   -Arkeoloji       -Felsefe       -Psikoloji       -Sosyoloji       -Tarih       -Türk Dili ve Edebiyatı

HUKUK FAKÜLTESİ (Y.L)                                               (DOK.)

   -Kamu Hukuku       -Özel Hukuk                                 -Kamu Hukuku    

DEVLET KONSERVATUVARI  (Y.L.DOKTORA /SANATTA YETERLİLİK)

  -Yaylı Çalgılar

  -Piyano

  -Türk Müziği Teorisi ve Etnomüzikoloji

RESİM (Y.L)

   -Resim Anasanat Dalı

GÜZEL SANATLAR (Y.L.)

   -Sahne Sanatları

Tezsiz Yüksek Lisans 

   -İşletme II.Öğretim Tezsiz Y.L.           -İşletmelerde Finansal Yönetim Tezsiz Y.L.                  -Uluslararası İlişkiler Tezsiz Y.L.    -Muhasebe ve Denetim Tezsiz Y.L.  

  -Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Tezsiz Y.L.          -Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Tezsiz Y.L.

 

 

Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 16059 Görükle / Nilüfer / Bursa Telefon: 0 (224) 294 24 20 Fax: 0 (224) 294 24 34