Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Önemli Duyuru: YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN YAPACAKLARI YAYINLAR HAKKINDA

no

  1. Üniversitemiz enstitülerinde öğrenim görmekte olan lisansüstü öğrencilerin öğrenimleri süresince Yüksek Lisansta en az 1 doktorada en az 2 yayın hazırlaması gerekmektedir.
  2. Bu kural 08 Eylül 2016 tarihi itibariyle ders aşamasında olup tez aşamasına gelmemiş olan Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için geçerlidir.
  3. Yüksek Lisans için:

A.1.3’ten 1 adet makale veya A.1.15 veya A.1.16’dan 2 adet makale veya A.1.15 veya A.1.16’dan 1 adet makale ve Ulusal/Uluslararası Kongre sunumu

Doktora için:

Sosyal Bilimler Enstitüsünde A.1.1 veya A.1.2 veya A.1.3’ten toplam 2 adet makale

Fen, Sağlık ve Eğitim Bilimleri Enstitüleri için A.1.1 veya A.1.2 kapsamında en az 1 makale ve A.1.3 te yayınlanmış 1 adet makale olmak üzere en az 2 adet makale

  1. Yapılacak yayınların tez konusu ile ilgili olması gerekmektedir.
  2. Yapılacak yayınlar tam metin özgün yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş makale olmalıdır.
  3. Yapılacak yayınlarda danışman ve öğrenci olmalıdır. Ancak Bunların dışında araştırmacı bulunabilir.
  4. Yapılan makalede 2 lisansüstü öğrenci varsa makale sadece 1 öğrenci tarafından kullanılabilir. Bir makale 1 tez savunma koşulu için kullanılabilir.
  5. Kongre sunumlarının kongre makalesi olarak kabulü için kongre kitapçığında tam metni yayınlanmış olmalıdır.

 

Senato Kararı İçin TIKLAYINIZ

Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 16059 Görükle / Nilüfer / Bursa Telefon: 0 (224) 294 24 20 Fax: 0 (224) 294 24 34