Komisyonlar & Koordinatörlükler

Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı

Koordinatörlük/Komisyon Görev Listesi

Görev Görevli E-Posta

Bologna Değişimi Programı Koordinatörü

Prof. Dr. Fatih Demirel fatihdemirel@uludag.edu.tr

Bologna Değişimi Programı Koordinatörü̈ Yardımcısı

Araş. Gör. H. Merve Bingöl Türkan mervebingol@uludag.edu.tr

Çift Ana Dal Koordinatörü̈

Öğr. Gör. Dr. Yılmaz Gülcan ygulcan@uludag.edu.tr

Çift Ana Dal Koordinatörü̈ Yardımcısı

Araş. Gör. Dr. Sabri Becerikli beceriklisabri@uludag.edu.tr

Ders Planı Koordinatörü

Prof. Dr. Seçil Şenyurt secilalkis@uludag.edu.tr

Ders Planı Koordinatörü Yardımcısı

Araş. Gör. Dr. Sabri Becerikli beceriklisabri@uludag.edu.tr

Ders Programı Koordinatörü

Prof. Dr. Emin Atasoy eatasoy@uludag.edu.tr

Ders Programı Koordinatörü Yardımcısı

Araş. Gör. H. Merve Bingöl Türkan mervebingol@uludag.edu.tr

Erasmus Değişim Programı Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Erkan Şenşekerci erkans@uludag.edu.tr

Erasmus Değişim Programı Koordinatörü Yardımcısı

Araş. Gör. H. Merve Bingöl Türkan mervebingol@uludag.edu.tr

Fakülte Tanıtım Koordinatörü

Doç. Dr. Selma Güleç sgulec@uludag.edu.tr

Fakülte Tanıtım Koordinatörü Yardımcısı

Araş. Gör. H. Merve Bingöl Türkan mervebingol@uludag.edu.tr

Farabi Değişim Programı Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Erkan Şenşekerci erkans@uludag.edu.tr

Farabi Değişim Programı Koordinatörü Yardımcısı

Araş. Gör. H. Merve Bingöl Türkan mervebingol@uludag.edu.tr

Mevlana Değişim Programı Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Erkan Şenşekerci erkans@uludag.edu.tr

Mevlana Değişim Programı Koordinatörü Yardımcısı

Araş. Gör. H. Merve Bingöl Türkan mervebingol@uludag.edu.tr

Muafiyet Koordinatörü

Prof. Dr. Fatih Demirel fatihdemirel@uludag.edu.tr

Muafiyet (üye)

Doç. Dr. Selma Güleç sgulec@uludag.edu.tr

Muafiyet (üye)

Öğr. Gör. Dr. Yılmaz Gülcan ygulcan@uludag.edu.tr

Muafiyet Koordinatörü Yardımcısı

Araş. Gör. H. Merve Bingöl Türkan mervebingol@uludag.edu.tr

Muafiyet Koordinatörü Yardımcısı

Araş. Gör. Dr. Sabri Becerikli beceriklisabri@uludag.edu.tr

Mezuniyet Komisyonu Başkanı

Prof. Dr. Ömer Düzbakar oduzbakar@uludag.edu.tr

Mezuniyet Komisyonu Üyesi

Araş. Gör. Dr. Sabri Becerikli beceriklisabri@uludag.edu.tr

Mezuniyet Komisyonu Üyesi

Araş. Gör. H. Merve Bingöl Türkan mervebingol@uludag.edu.tr

Sınav Programı Koordinatörü

Prof. Dr. Abamüslim Akdemir akdemir@uludag.edu.tr

Sınav Programı Koordinatörü Yardımcısı

Araş. Gör. H. Merve Bingöl Türkan mervebingol@uludag.edu.tr

Uygulama Okulları Koordinatörü

Prof. Dr. Fatih Demirel fatihdemirel@uludag.edu.tr

Uygulama Okulları Koordinatörü Yardımcısı

Araş. Gör. H. Merve Bingöl Türkan mervebingol@uludag.edu.tr

Yan Dal Koordinatörü

Öğr. Gör. Dr. Yılmaz Gülcan ygulcan@uludag.edu.tr

Yan Dal Koordinatörü Yardımcısı

Araş. Gör. Dr. Sabri Becerikli beceriklisabri@uludag.edu.tr

Yatay Geçiş Koordinatörü

Öğr. Gör. Dr. Yılmaz Gülcan ygulcan@uludag.edu.tr

Yatay Geçiş Koordinatör Yardımcısı

Araş. Gör. Dr. Sabri Becerikli beceriklisabri@uludag.edu.tr

Topluma Hizmet Uygulamaları Koordinatörü

Doç. Dr. Selma Güleç sgulec@uludag.edu.tr

Birim Kalite Kurulu

Prof. Dr. Emin Atasoy eatasoy@uludag.edu.tr

Birim Kalite Kurulu

Prof. Dr. Fatih Demirel fatihdemirel@uludag.edu.tr

Birim Kalite Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Erkan Şenşekerci erkans@uludag.edu.tr

Birim Kalite Kurulu

Araş. Gör. Dr. Sabri Becerikli beceriklisabri@uludag.edu.tr

Birim Kalite Kurulu

Bölüm Sekreteri Nevin Kaya nevin.kaya67@gmail.com

Burs Seçimi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Erkan Şenşekerci erkans@uludag.edu.tr
Özel Öğrenci Başvurularının Değerlendirilmesi Araş. Gör. H. Merve Bingöl Türkan mervebingol@uludag.edu.tr

Yaz Öğretimi Koordinatörü

Araş. Gör. H. Merve Bingöl Türkan mervebingol@uludag.edu.tr

Web Sitesi Koordinatörü (Ana Bilim Dalı)

Araş. Gör. Dr. Sabri Becerikli beceriklisabri@uludag.edu.tr

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [09-Ara-2019]

İçerik Görüntüleme : [873]