Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

İlk ve Acil Yardım Programı

 

    <Genel Tanıtım>                           <Dersler ve İçerikleri> <Program Yeterlilikleri>
<Alan Yeterlilikleri ile Program Yeterlilikleri
Karşılaştırma Tablosu>
<AY ile TYYÇ Karşılaştırma Tablosu> <Haftalık Ders Programı>
   
Öğretim Dili    Türkçe
Öğretim Süresi    2 yıl
Öğrenci Kontenjanı    20
Mezuniyet Kredisi    83 kredi 120 AKTS
Hazırlık Programı    Yok
Mevcut Öğrenci Sayısı    53
Mezun Sayısı    79
  İKİNCİ ÖĞRETİMİ YOKTUR

İlk ve Acil Yardım programı 2010 yılında ön lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır.

İlk ve Acil Yardım programının temel amacı; Hastane öncesi dönemde hasta ve kazazedelere temel ve ileri yaşam desteği verebilen ve muhtemel kritik durumları tanıyarak acil bakım uygulayabilen, ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayabilen nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmektir. Programın eğitim süresi dört yarıyıl (Staj süresi dâhildir.) İkinci ve dördüncü yarıyılların sonunda 30’ar iş günlük staj yaptırılır.

Yıllar itibariyle Ders Müfredat Programları..............

Uludağ Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Görükle Kampusü, 16059 Nilüfer/BURSA ........ Tel: 0224 29 42 485 ......... Faks: 0224 29 42 452 ........ E-Posta: shmyo@uludag.edu.tr