Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Anestezi Programı

 

    <Genel Tanıtım>   <Dersler ve İçerikleri> <Program Yeterlilikleri>
   
Öğretim Dili    Türkçe
Öğretim Süresi    2 yıl
Öğrenci Kontenjanı    20
Mezuniyet Kredisi    81 kredi 120 AKTS
Hazırlık Programı    Yok
Mevcut Öğrenci Sayısı    58
Mezun Sayısı    247
  İKİNCİ ÖĞRETİMİ YOKTUR

Anestezi programı 2001 yılında ön lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır.

Anestezi programının temel amacı, Sağlık kurum ve kuruluşlarının Anesteziyoloji ve Reanimasyon ünitelerinde hastaların ameliyat öncesi hazırlanmasında, anestezi ve aneljezi uygulamalarında gerekli donanımların hazırlığı ve kullanımı, uygulamalar sırasında hayati fonksiyonların takibi ve kayıtlarının tutulması, özel hasta ve ameliyat türlerinde anestezi uygulamalarında ekip içerisinde yasal çerçeveler ve etik kurallara uygun olarak mesleki sorumluluk ve görevlerini yerine getirebilme bilgi ve becerisi gelişmiş, kendini alanı ile ilgili beceri ve yetkinliklerini geliştirme ve güncelleme yetisine sahip Anestezi Teknikeri yetiştirmektir. Programın eğitim süresi dört yarıyıl (Staj süresi dâhildir.) Dördüncü yarıyılın sonunda 30 iş günü staj yapılır.

Yıllar itibariyle Ders Müfredat Programları......

Uludağ Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Görükle Kampusü, 16059 Nilüfer/BURSA ........ Tel: 0224 29 42 485 ......... Faks: 0224 29 42 452 ........ E-Posta: shmyo@uludag.edu.tr