2023 Mali Yılı Sayıştay Denetim Formları

Sorumlu Birimler Tablosu İçin Tıklayınız:

Sorumlu Birimler Tablosu

2023 Mali Yılı Sayıştay Denetim Formları için tıklayınız:
22-D Dışındakiler Bilgi Formu

22-D Mal ve Hizmet Bilgi Formu

22-D ve Diğer İhale Usulleri İle Yapılan Yapım İşleri (Bakım Onarımlar) Bilgi Formu

Akademik Teşvik Ödeneği Bilgi Formu

İcra Süresi Devam Eden Ve/Veya Sona Eren Alacaklara İlişkin Bilgi Formu

Bilişim Sistemlerinden Etkilenen Mali İş ve İşlemlerin Belirlenmesi Formu

Bursa Uludağ Üniversitesine Ait Bina Bilgileri Formu

Döner Sermaye İşletme Birimleri Bilgi Formu

Enerji Nakli İçin İdarece Yaptırılan Dağıtım Tesisi Mahiyetindeki Trafo Kurulumu Ve Diğer Yapım İşleri Bilgi Formu

Fakülte Dekanlıkları Yüksekokul Müdürlükleri Tablosu

Son 5 Yıl İçerisinde Sözleşmesi Feshedilen Yapım İşlerine Ait Bilgiler

Cari Yıl Ve Geriye Dönük Tüm Yılların Geçici Kabulü Yapıldığı Halde Kesin Kabulü Yapılmayan Yapım İşleri Bilgi Formu

Gelir Getirici Gayrimenkuller/Unsurlar Bilgi Formu

İhale Bilgi Formu (Mal, Hizmet, Yapım)

Yargı Süreci Tamamlanan Ve Aleyhte Sonuçlandığından İdareye Ödeme Yükümlülüğü Getirmiş Adli/İdari Davalara İlişkin Bilgi Formu

İnsan Kaynakları Açıklama Ve Tablo

Kiralık Araç Bilgi Formu

Nakit Teminat Bilgi Formu

Taşınır Malzeme Ambar/Depo Mahalleri Bilgi Formu

Yargı Süreci Devam Eden Davalara İlişkin Bilgi Formu
 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [09-Oca-2024 09:41]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [09-Oca-2024 13:38]

Duyuru Görüntüleme : [597]