Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü

Sorumluluk Alanları

1) Kurumun muhasebe hizmetlerini yürütmek,

2) Bütçe kesin hesabını hazırlamak,

3) Taşınır ve taşınmaz kayıtlarını tutmak,

4) Gelirlerin tahakkuku, gelir ve alacakların takip ve tahsilini yapmak,

5) Malî istatistiklerin hazırlanması,

6) Malî iş ve işlemlerin diğer idareler nezdinde izlenmesi,

7) Danışmanlık hizmeti sunma ve bilgilendirme yükümlülüğü

 

Personel Bilgileri

Sevgi ÇAVDAR

MUHASEBE YETKİLİSİ

40447

KİŞİ BORÇLARI VE YEVMİYE SERVİSİ

FATMA ÖZDEMİR

ŞEF

40422

FİLİZ KAYALI

TEKNİSYEN

40421

SELÇUK KOÇOĞLU

TEKNİSYEN

40269

HAŞİM TARİ

MALİ HİZM. UZM. YRD.

40424

MUHAMMED ENES UZER

MALİ HİZM. UZM. YRD.

40420

FATİH EŞKİ

BÜRO DESTEK PERSONELİ

40429

VEZNE SERVİSİ

SEVİTTİN YILMAZ

VEZNEDAR

40451

AYŞE LİVAOĞLU

MEMUR

40449

HAFİZE SERBEST

BÜRO DESTEK PERSONELİ

40449

PROJELER SERVİSİ

ONUR ALTUNTAŞ

MEMUR

40437

AYTEN ERDEM

MEMUR

40443

SEVDAP ÖNDERMAN

BÜRO DESTEK PERSONELİ

40439

HALİDE ÜZÜ

BÜRO DESTEK PERSONELİ

40445

ZELİHA ŞEN

BÜRO DESTEK PERSONELİ

40442

EVRAK KAYIT VE SANTRAL SERVİSİ

NESRİN DALGA

BÜRO DESTEK PERSONELİ

40400

LÜTFÜ MUCUK

BÜRO DESTEK PERSONELİ

40400

Uludağ Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - (224) 294 04 00 Mail : sgdb@uludag.edu.tr