Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Personelimiz

DAİRE BAŞKANI V.

KAMURAN ÜSTÜN                         Mali Hizmetler Uzmanı                                                 

SEKRETERYA

AYTEN ERDEM                               Memur                                                 

 

MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

 

MUHASEBE YETKİLİSİ

SEVGİ ÇAVDAR                               Muhasebe Yetkilisi                                                     

 

MUHASEBE YETKİLİSİ YARDIMCILARI

HAŞİM TARİ                                     Mali Hizmetler Uzmanı                               

FATMA ÖZDEMİR                            Şef                                                                                

 

KESİN HESAP VE RAPORLAMA SERVİSİ

FİLİZ KAYALI                                    Teknisyen                                                           

SELÇUK KOÇOĞLU                        Teknisyen                                                                       

AYŞE LİVAOĞLU                              Memur         

ONUR TEMUR                                  Memur

ZELİHA ŞEN                                     Sürekli İşçi

FATİH EŞKİ                                       Sürekli İşçi                                                                     

 

PROJELER SERVİSİ

AYŞENUR ÖZDERE YÜKSEL         Bilgisayar İşletmeni                                                                                       

METİN ÖZTÜRK                              Bilgisayar İşletmeni

SEÇİL YILMAZ                                 Memur                                        

HALİDE ÜZÜ                                    Sürekli İşçi                                                                       

                                                                  

                                                                        

 

VEZNE VE BANKA İŞLEMLERİ SERVİSİ

SEVİTTİN YILMAZ                           Veznedar                                                                         

HAFİZE SERBEST                          Sürekli İşçi                                                                         

 

EVRAK KAYIT VE SANTRAL SERVİSİ

NESRİN DALGA                              Sürekli İşçi 

SELAHATTİN UZUN                        Sürekli İşçi                                             

 

BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI MÜDÜRLÜĞÜ

MERT KAZAN                                   Mali Hizmetler Uzmanı/Şube Müdür V.                               

MUHAMMED ENES UZER               Mali Hizmetler Uzman Yrd.                                                  

ESEN ÖNAR                                     Sürekli İşçi                                                                           

 

STRATEJİK PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

ÖMER OĞUZHAN TURHAN            Mali Hizmetler Uzman Yrd.

SİNEM KUTLU                                  Memur                                                                                

 

ÖN MALİ KONTROL VE İÇ KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE SATIN ALMA VE YOLLUKLAR SERVİSİ

SEVGİ TAVUKÇU                            Mali Hizmetler Uzmanı/Şube Müdür V.     

AŞKIN TORUN                                Mali Hizmetler Uzmanı

SEMİH TÜRSEN                              Mali Hizmetler Uzmanı                                           

                                                                              

 

MAAŞ VE EKDERSLER SERVİSİ

YÜCEL KIR                                      Şef                                                                                       

TÜRKİSTAN KOÇKARA KILIÇLI     Bilgisayar İşletmeni                                                              

AYSEN ÇİÇEK                                 Bilgisayar İşletmeni                                                             

ESİN KARTAL                                  Bilgisayar İşletmeni

ÇAY OCAĞI

NERMİN BİLGİN                              Sürekli İşçi                                                                           

Uludağ Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - (224) 294 04 00 Mail : sgdb@uludag.edu.tr