Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Yetki ve Sorumluluklarımız

Yetki ve Sorumluluk

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı mali hizmetler birimi olarak görevlendirilmiş olup Strateji Geliştirme Daire Başkanı mali hizmetler birim yöneticisi olarak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda tanımlanan görevlerin yerine getirilmesinden üst yöneticiye karşı sorumludur.

Strateji Geliştirme Daire Başkanı, görev ve yetkilerinden bazılarını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve kanuna aykırı olmamak şartıyla ve üst yöneticinin onayıyla alt birim yöneticilerine devredebilir.

Görevler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesi ile 5436 sayılı Kanunun 15. maddesi ve 18 Şubat 2007 tarih 26084 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızın görevleri,

Uludağ Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - (224) 294 04 00 Mail : sgdb@uludag.edu.tr