Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Misyonumuz

       Kamu mali yönetimi ve kontrolü odaklı yapısıyla, öngörülen yasal mevzuat ve ulusal mali süreç çerçevesinde, üniversitemiz amaç ve hedeflerine yönelik mali hizmet gereksinimini karşılarken; performans ve kalite ölçütlerini geliştirmeyi, kaynakları etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde planlayarak kullanmayı, mali karar ve işlemlerin kontrolünü gerçekleştirmeyi, mali standartları sürekli iyileştirmeyi, hesap verilebilirlik ve saydamlık ilkeleriyle paydaşları ve kamuoyunu bilgilendirmeyi görev edinmiştir.

Uludağ Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - (224) 294 04 00 Mail : sgdb@uludag.edu.tr