Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

Sorumluluk Alanları

1) Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,

2) Bütçeyi hazırlamak,

3) Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak,

4) Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,

5) Ödenek gönderme belgesi düzenlemek,

6) Gelir tahakkuk işlemlerini yürütmek,

7) Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

8) Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek,

9) İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

10) Danışmanlık hizmeti sunma ve bilgilendirme yükümlülüğü

 

Personel Bilgileri

AYTEN ÖZACAR 

ÇÖZÜMLEYİCİ

40267

FATMA ERASLAN

ÇÖZÜMLEYİCİ

40268

MERT KAZAN

MALİ HİZM. UZM. YRD.

40419

Uludağ Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - (224) 294 04 00 Mail : sgdb@uludag.edu.tr