ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (8/1)

♦         ♦         ♦          ♦         ♦        

ULUDAG UNIVERSITY INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL INQUIRY

CİLT  VOLUME: 8 • Sayı ISSUE: 1 • Haziran / June 2015

ISSN: 1307-8364

e-ISSN: 1307-9999

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

 

 Editörden......................................................................................................................Vİİ

 İçindekiler ....................................................................................................................ix

      ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİNDE SON GELİŞMELERİ

 Hakan AKAR - Yiğit Alp YURTER ..................................................................1

     HATA TERİMLERİNDEKİ OTOKORELASYONUN DİCKEY FULLER BİRİM KÖK TESTİNİN GÜCÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 

    SİMÜLASYON MODEL YAKLAŞIMI

► Mehmet ÇINAR -  Atilla HEPKORUCU............................................................29

      KURUMSAL İTİBAR ÖLÇÜMLENDİRME YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE YAZINSAL BİR İNCELEME

► B. Aydem ÇİFTÇİOĞLU - Benan GÖK.............................................................63

    OSMANLI MODERNLEŞMESİNİN HUKUK EKSENLİ BİR OKUMASI: REŞAT KAYNAR’IN “TÜRKİYE’DE HUKUK DEVLETİ

    KURMA YOLUNDAKİ HAREKETLER”İ

Ekin ERDEM.....................................................................................................79

    BURSA’NIN ANTİK DENİZ LİMANLARI

Serkan GÜNDÜZ.............................................................................................105

    KIBRIS TÜRK MÜCADELE TARİHİNDE BAYRAK ve DİĞER SANCAK RADYOLARI 1963-1974

Uliviye KESER................................................................................................147

     TÜKETİCİLERİN RENK ALGISI VE CİNSİYET: PAZARLAMA BAKIŞ AÇISINDAN BİR ARAŞTIRMA

► Ayşe BİCAN ŞEN** Erkan ÖZDEMİR.............................................................183

Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları...................................................................................... 223

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [1.327]