ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

no          no          no          no            no           no

ULUDAG UNIVERSITY INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL INQUIRY

CİLT  VOLUME: 9 • Sayı ISSUE: 1 • Haziran Jun 2016

ISSN: 1307-8364

e-ISSN: 1307-9999

 

İÇİNDEKİLER/CONTENTS

 Editörden ........................................................................................ vii

     İçindekiler .......................................................................................... ix

 

Bursa / Hisar Bölgesi Mozaikleri ve Geometrik Desen Repertuvarı

 Hazal ÇITAKOĞLU ............................................................ 1

    Sanal Kaytarma ve İş Performansı İlişkisi: Sağlık ve Tekstil Sektörü Çalışanlarının Karşılaştırılması

 Mine AFACAN FINDIKLI .................................................. 33

    Bir Vergi Güvenlik Önlemi Olarak Kontrol Edilen Kurum Kazancı ve Türkiye-Hollanda Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Açısından

    Uygulamasının İncelenmesi

 Fevzi RİFAT ORTAÇ ve Selin ERTÜRK ATABEY ................. 63

    The Impact of EU Conditionality on Democratisation in Turkey: The Case of Civil-Military Relations in the Period of 1999-2008

 Fatma Zeynep ÖZKURT ................................................... 79

    Anadolu Miken Seramiği Geometrik Motif Repertuvarına Genel Bir Bakış

 Nur Deniz ÜNSAL........................................................... 109

     Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları ................................ 123

 

   

         

         

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [3.440]