Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Temel Değerler ve İlkeler

 

 
 
TEMEL DEĞERLER
1
 Duyarlılık
2
 Evrensellik
3
 Araştırmacılık
4
 Bilimsellik
5
 Yenilikçilik
6
 Katılımcılık
7
 Liderlik
TEMEL İLKELER
           1           
 Etik Kurallara Bağlı Olmak                        
2
 Ülkesine Karşı  Görev ve Sorumlulukların Bilincinde Olmak          
3
 Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Bilgi Üretmek
4
 Toplumun Sağlıklı Gelişimine 
5
 İnsan ve HAsta Haklarına Saygılı Olmak
6
 Teknolojik ve Bilimsel Gelişmelere Açık Olmak

 

 

Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 16059 Görükle Kampüsü Nilüfer / BURSA Tel : (0224) 29 42 450 Faks : (0224) 29 42 451