Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Hemşirelik Bölümü

 

                           Bölüm Başkanı                                                                : Doç. Dr. Hicran YILDIZ                                                

                                  Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Başkanı .......................................  (Öğr. Gör. Dr. Dilek YILMAZ)

                                  İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı ............................ (Doç. Dr. Hicran YILDIZ)

                                  Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı .................. (Doç. Dr. Neriman AKANSEL)

                                  Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı ..  (Dr. Öğr. Üyesi Nevin UTKUALP)

                                  Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Başkanı .................................... (Öğt. Grv. Dr. Hava GÖKDERE ÇİNAR)

                                  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı ... (Prof. Dr. Nurcan ÖZYAZICIOĞLU)

                                  Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı .................................... (Dr. Öğr. Üyesi Burcu ARKAN)

                                  Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı ................................ (Doç. Dr. Aysel ÖZDEMİR)

 

BÖLÜM HAKKINDA 

AKADEMİK KADRO                              

EĞİTİM

FİZİKİ ALANLAR

DİLEKÇE VE FORMLAR

                                                                                            

 

Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 16059 Görükle Kampüsü Nilüfer / BURSA Tel : (0224) 29 42 450 Faks : (0224) 29 42 451