Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Özgörev - Uzgörü

Özgörev (Misyon)

Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde olan, bunları davranış haline getiren, çevresine önderlik edebilecek yapıda, etik kurallara bağlı, insan ve hasta haklarına saygılı, ailenin, toplumun sağlığını koruyan geliştiren, araştırmalar yapan, mesleki performansları nedeni ile tercih edilen sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.

Uzgörü (Vizyon)

Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üreten, sürekli gelişen; hızlı büyüyen ve gelişen sağlık sektöründe tercih edilen, toplumun sağlıklı gelişimine katkısı olan, eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunan, yetiştirdiği insan ve ürettiği bilgi ile örnek gösterilen bir fakülte olmaktır.

Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 16059 Görükle Kampüsü Nilüfer / BURSA Tel : (0224) 29 42 450 Faks : (0224) 29 42 451