Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Tarihçe

 

TARİHÇE

Yüksekokulumuz, Yüksek Sağlık Şurasının 23 Mayıs 1995 tarih ve 185/1 sayılı kararları doğrultusunda, 2 Kasım 1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan 79 Sağlık Yüksekokulunun, Sağlık Meslek Lisesi binalarında faaliyetlerini sürdürmesi için Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğrenim Kurulu Başkanlığı arasında 22.11.1996 tarihinde imzalanan protokol dayalı olarak 1997-1998 Eğitim-Öğretim yılında Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’na devredilen Bursa Anadolu Sağlık Meslek Lisesi binasında Ebelik ve Hemşirelik Bölümleri ile lisans düzeyinde eğitim-öğretime başlamıştır. Ebelik Bölümü mezunlarının özellikle Sağlık Bakanlığı kadrolarında iş bulamaması nedeniyle yapılan girişimler sonucu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 15.04.1998 tarih ve 713/7070 sayılı yazısı gereğince; 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Ebelik Bölümü’ne öğrenci alımı durdurulmuş ve kademeli olarak kapatılıp, yerine Sağlık Memurluğu Bölümü açılmıştır. 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında Yüksekokulumuz üniversite kampusu içinde tahsis edilen binasında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile birlikte eğitim-öğretime başlamıştır.

11.05.2008 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan karar gereği; 5634 Sayılı Hemşirelik kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunun 7. maddesi ile eklenen geçici madde 2’de yer alan “Hemşirelik eğitimine eşdeğer Sağlık Memurluğu Programının adı, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Hemşirelik programı olarak değiştirilir ve programlar birleştirilir” hükmüne göre Sağlık Yüksekokulu bünyesindeki Hemşirelik programı ile Sağlık Memurluğu programı “Hemşirelik” programı adı altında birleştirilmiştir.

13.06.2016 tarih ve 2016/8969 Bakanlar Kurulu Kararı 03.08.2016 tarih ve 29790 sayılı resmi gazetede yayımlanarak, Sağlık Yüksekokulu kapatılarak yerine Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. Fakültemizde Hemşirelik, Ebelik, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Sosyal Hizmetler olmak üzere 6 bölüm yer almaktadır. Fakültemiz yeni oluşturulduğundan ve diğer bölümlerde henüz yeterli öğretim elemanı olmadığından sadece Hemşirelik Bölümüne öğrenci alımı yapılmaktadır.

Fakültemizin 2017 Yılında fiziki koşulların iyileştirilmesi tamamlanarak, 4815 m² kapalı kullanım alanına sahip yeni binamıza Kasım 2017 itibariyle taşınma işlemi gerçekleşmiştir.

Görev Yapan Yüksekokul Müdürleri

U. Ü. Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Okan TÖRE 1996 yılından 2010 yılına kadar okulun kurucu müdürü olarak görev yapmıştır. 2010-2011 eğitim-öğretim döneminde U.Ü. Tıp Fak. Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Şahin SIRMALI, 23.06.2011 - 26.05.2015 tarihleri arasında U. Ü. Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Cüneyt ÖZAKIN ve U.Ü. Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı  Başkanı  Prof. Dr. Berrin TUNCA  27.05.2015 – 26.10.2016 tarihlerinde Yüksekokul Müdürü olarak görev almıştır.

Görev Yapan Fakülte Dekanları

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Berrin TUNCA, 27.10.2016 - 02.11.2018 tarihleri arasında Dekan Vekili olarak görev almıştır. 02.11.2018 tarihinde Fakültemiz Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Nurcan ÖZYAZICIOĞLU Dekan olarak göreve başlamıştır.

Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 16059 Görükle Kampüsü Nilüfer / BURSA Tel : (0224) 29 42 450 Faks : (0224) 29 42 451